Hoppa till huvudinnehåll

Nämnd: Tillåt inte torvbrytning i Karleby på högriskområde för sura sulfatjordar

Torv
Torv Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist torv,dikning

Pirttineva i Karleby har blivit ett fall för Högsta förvaltningsdomstolen. Miljö - och byggnadsnämnden i Karleby säger till domstolen att den inte bör ge produktionstillstånd åt sökanden Alholmens Kraft i Jakobstad.

Miljö-och byggnadsnämnden i Karleby stöder sig på Geologiska forskningsanstaltens kartläggningar av förekomsten av sura jordarter och Pirttineva är ett högriskområde enligt nämnden.

Vattendragen kan bli lidande av surt vatten.

Vasa förvaltningsdomstol har gett tillstånd

Våren 2014 var Pirttineva första gången upp i miljö - och byggnadsnämnden i Karleby. Nämnden liksom ett antal organisationer och privatpersoner ansåg då att ingen torvbrytning borde tillåtas på Pirttineva.

Regionförvaltningsverket i Västra - och Inre Finland gav ett tillstånd som var giltigt tillsvidare men som inte ännu gav möjlighet att inleda torvproduktion på ett 58 hektar stort område.

Det här beslutet möttes av besvär som riktades till Vasa förvaltningsdomstol.

Vasa förvaltningsdomstol gav sitt utslag i december 2017 och minskade områdets storlek från 58 till 41 hektar. Sura sulfatjordar och försurningsrisk i Kelviå å var orsaken enligt domstolen.

Nya besvär från alla parter

Miljö - och byggnadsnämnden liksom Karleby stad är missnöjd med beslutet i Vasa förvaltningsdomstol liksom andra parter som betonar miljön.

Alholmens Kraft gillar inte heller beslutet eftersom torvtäktsområdet minskat i areal och bolaget besvärade sig också till Högsta förvaltningsdomstolen.

Miljöchef Michael Hagström i Karleby
Miljöchef Michael Hagström. Miljöchef Michael Hagström i Karleby Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist miljö,Karleby,michael hagström

- Det här är en viktig fråga för Högsta förvaltningsdomstolen, får man börja med torvtäkt på orörda mossar, säger miljöchef Michael Hagström i Karleby.

- En del av Pirttineva är utdikad, säger Björn Åkerlund som är vd på Alholmens Kraft som är sökande till torvtäkten.

Driftchef Björn Åkerlund vid Alholmens Kraft i Jakobstad
vd Björn Åkerlund. Driftchef Björn Åkerlund vid Alholmens Kraft i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,driftchef,Alholmens Kraft

Geologiska undersökningar

Miljö - och byggnadsnämnden i Karleby hänvisar i sitt bemötande till Högsta förvaltningsdomstolen till forskningsresultat.

GTK (Geologiska forskningsanstalten) har i sin kartläggning av riskområden för sura sulfatjordar placerat in Pirttineva som ett högriskområde och nämnden anser att torvproducenter måste ta ansvar för vattenmiljön.

- Det var i sista stund som vi fick reda på GTK undersökningen, vi hoppas att Högsta förvaltningsdomstolen tar det här i beaktande, säger miljöchef Michael Hagström.

- Vi har undersökt marken i Pirttineva och tagit prover, det är ingen risk, säger vd Björn Åkerlund.

Läs också