Hoppa till huvudinnehåll

Pixneklinikens goda bokslut skvallrar om ett stort problem

Pixnekliniken i Malax
Pixnekliniken i Malax. Pixnekliniken i Malax Bild: Yle/Patrick Stenbacka pixnekliniken

Pixnekliniken i Malax gör ett bra bokslut 2017. Det betyder att våra tjänster behövs, säger klinikens chef Camilla Berts-Orre. Nu har också flera åländska kommuner anslutit sig.

Alla tvåspråkiga kommuner i Österbotten har anslutit sig till avtalet om Pixnekliniken i Malax. Utöver dessa har Mariehamn, Brändö och Jomala anslutits (kommunstyrelsen behandlar Jomalas anslutning på måndag kväll).

Efter att Kårkulla avslutade verksamheten tog Malax på sig ansvaret som värdkommun för Pixnekliniken. Sedan augusti i fjol har kliniken drivits i Malax regi.

Bra bokslut = stort behov av vård

På kliniken är chefen Camilla Berts-Orre nöjd över att så pass många kommuner har undertecknat avtalet om värdkommunsamarbetet kring Pixne.

2017-års bokslut ser bra ut. Det faktumet är något av ett tveeggat svärd, eftersom det pekar på att behovet av missbrukarvård är betydande.

- Det finns såna som tror att vi gör ett dåligt jobb när våra klienter återkommer. Men vi tycker att det är ett gott tecken eftersom det betyder att man har accepterat sin sjukdom och att man vågar söka vård på nytt, säger Berts-Orre.

Det finns givetvis klienter som klarar sig med några veckors vård och sen håller sig rena resten av livet. Men det finns också de som behöver mer hjälp och flera vårdperioder.

Vy över snöiga åkrar sedd genom ett fönster.
Pixnekliniken. Vy över snöiga åkrar sedd genom ett fönster. Bild: Yle/Eva Pursiainen pixnedokumentär

Högre pris för kommuner som inte anslutit sig

Antalet klienter på rehabiliteringen ligger i medeltal kring tio. Totalt finns det tolv platser.

Men det betyder inte att det inte skulle finnas utrymme för fler kommuner att ansluta sig till avtalet kring Pixne.

- Vi har fortfarande klienter från Södra Finland, från kommuner som inte har undertecknat avtalet, säger Berts-Orre.

Skillnaden är den att de kommuner som inte har skrivit på avtalet betalar ett högre pris för vården på Pixne.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten