Hoppa till huvudinnehåll

Våldtäktsoffrets berättelse anses konsekvent och trovärdig – ändå friar rätten den misstänkta

Helsingfors tingsrätt.
I båda fallen där tingsrätten förkastade åtalet har den misstänkta våldtäkten ägt rum medan offret sovit. Helsingfors tingsrätt. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Helsingfors tingsrätt,tingsrätter,domstolar

Helsingfors tingsrätt har i två färska domar förkastat våldtäktsåtal samtidigt som rätten konstaterar att offrets reaktion tyder på att en våldtäkt skett.

Vid våldtäktskriscentralen Tukinainen anser man att våldtäkt utan våld är problematiska för domstolar, men en samtyckeslag underlättar inte.

En kvinna, som vi valt att kalla Lena, och en man, som vi kallar Tommy, har varit kompisar i omkring två år.

De äter och dricker vin hemma hos Tommy. De fortsätter kvällen ute på restaurang.

Tommy vill snabbt hem eftersom han känner sig berusad. Lena övernattar hos honom.

Efter det skiljer sig deras berättelser åt.

Enligt Tommy kysser och kramar de varandra och senare lägger de sig i sängen i skedställning och har samlag.

Enligt Lena lägger de sig i Tommys dubbelsäng på varsin sida. De varken kysser eller kramar varandra. Lena somnar men vaknar av att Tommy är inuti henne. Han använder inte kondom.

Lena säger inget eftersom hon är i chock. Senare, i förundersökningen, säger hon: ”Min första tanke var om jag var med på det hela eller om jag vaknade till det. Sedan förstod jag att jag vaknade till det”.

Hon börjar gråta och samlaget tar slut. Både Lena och Tommy berättar att hon därefter går till toaletten för att gråta medan Tommy står utanför och frågar vad som hänt.

Taxibil.
En taxichaufför hörs som vittne i fallet. Taxibil. Bild: Yle taxibilar,taxibil

Lena lämnar därefter lägenheten. En bil stannar utanför och chauffören frågar vad som hänt. Hon ber chauffören ringa efter en taxi. I taxin ringer hon sina föräldrar och berättar vad som hänt.

När taxichauffören hör att hon våldtagits uppmanar han henne ringa polisen. Chauffören och föräldrarna kommer tillsammans överens om att ringa polisen. Hon genomgår därefter en rättsmedicinsk undersökning.

Tingsrätten konstaterar att åtalet stöds av hennes i sig trovärdiga berättelse som varit oförändrad hela tiden.

Rätten har inte heller uppfattningen att hon överdriver. Åtalet stöds också av hennes starka reaktion direkt efter händelsen, det vill säga att hon gråter och lämnar bostaden.

Mot våldtäkten talar, enligt rätten, att hon i förundersökningen sagt att hon först funderade på om hon var med på samlaget och att taxichauffören i förundersökningen sagt att hon först förbjöd honom från att ringa polisen.

"Bevisbördan i sexualbrott inte lägre än i andra allvarliga brott"

Helsingfors tingsrätt friar Tommy efter omröstning, 2-1. De två nämndemännen avgör medan domaren lämnar in avvikande åsikt.

Rätten konstaterar att det inte finns andra bevis än Lenas i sig trovärdiga berättelse. Tommys version av händelseförloppet kan inte uteslutas.

Ingen av de berörda har meddelat missnöje med domen och den är därmed slutgiltig.

I domen refereras till Högsta domstolens dom från 2013 om att bevisbördan i sexualbrott inte är lägre än i lika allvarliga brott fastän direkta och entydiga bevis är svåra att få fram på grund av fallens natur.

Eftersom utgångspunkten är att den misstänkta är oskyldig är det på åklagarens och offrets ansvar att ta fram bevis.

Högsta domstolens linjedragning citeras också i domen i följande fall.

"Hon vaknar av att han har samlag med henne bakifrån"

En man, som vi kallar Peter, och en kvinna, som vi kallar Jenny, har känt varandra i omkring ett år.

De träffas på en restaurang vid midnatt. Där får de sällskap av ytterligare en person, som vi kallar Johan och alla tre åker hem till Peter.

De festar hela natten och Jenny sover över hos Peter i hans dubbelsäng. Hon sover med ryggen mot honom och med ansiktet mot väggen. Plötsligt vaknar hon av att han har samlag med henne bakifrån.

Jenny förstår först inte vad som händer. Men när hon förstår det är samlaget över. Hon svänger om och ser hur Peter ligger med byxorna nere.

Han ser henne i ögonen. Hon tar tag i hans hals och säger med låg röst att hon ska döda honom. Han svarar inte. Hon klär på sig och lämnar bostaden omedelbart.

Peter nekar till att ha haft sex med Jenny och säger att han sovit hela tiden. När Peter vaknar är både Jenny och Johan, som också sov över, borta. Johan berättar att han sov på en madrass i samma rum som de andra.

Ölstop.
I domen framkommer att Jenny drack 4-5 öl på restaurangen innan hon åkte hem till Peter. Ölstop. Bild: Yle/ Jyri Lyytikkä öl,Alkohol,alkoholdrycker,Ölstop,ölstop

Johan vaknar när Jenny lämnar rummet och stiger över madrassen han ligger på, men han vaknar inte av det påstådda samlaget.

Enligt Jenny sov han på en soffa, medan både Peter och Johan själv säger att han sov på en madrass på golvet.

Jenny berättar om händelsen för en kompis. Hennes uppfattning är att Jenny först vaknar av att Peter klär av henne och sedan på nytt av att samlaget precis avslutats.

Jenny besöker en läkare tre dagar senare och berättar att hon blivit våldtagen. Hon har ångest, är blek och skakar. En knapp vecka senare besöker hon läkaren igen på grund av ångest.

Helsingfors tingsrätt konstaterar att hennes symptom passar in på trauma som härstammar från sexualbrott och inga andra orsaker hittas till symptomen. Rätten anser att hennes berättelse är konsekvent, oförändrad och uppfattar inte att hon överdriver.

Berättelsens stöds av att hon lämnat bostaden genast, berättat om händelsen för en kompis och rätt snart sökt hjälp hos läkare.

Att hon inte genast sökte sig till undersökningar eller polisanmäler inverkar inte på trovärdigheten.

Mot våldtäkten talar Peters berättelse som också är konsekvent och oförändrad. Mot våldtäkten talar också vittnesmålet från Johan som inte vaknade till samlaget eller då Jenny sade att hon ska döda Peter.

Tingsrätten anser att slutledningen utgående från de bevis som framförts är att det finns ett beaktansvärt tvivel om en våldtäkt skett. Åtalet förkastas. Åklagare och offer har överklagat domen.

Riitta Silver är jurist på våldtäktskriscentralen Tukinainen.
Riitta Silver är jurist vid våldtäktskriscentralen Tukinainen. Riitta Silver är jurist på våldtäktskriscentralen Tukinainen. Bild: Yle våldtäkt,Riitta Silver,Våldtäktskriscentralen,Tukinainen

"Finns en uppfattning att offret beter sig på ett visst sätt"

I de båda beskrivna fallen har den misstänkta våldtäkten skett när offret sover. Det kan i lagen klassificeras som hjälplöst tillstånd.

Riitta Silver, jurist vid våldtäktskriscentralen Tukinainen säger att rätten har svårt att döma i våldtäktsfall där det saknas våld.

– Enligt min erfarenhet leder tolkningen av lagmomentet om hjälplöst tillstånd till problem, säger hon.

Silver ger ett exempel där en person somnar på en fest och vaknar av att en bekant har sex med personen.

– Personen kan först vara förvirrad. Om gärningsmannen är en bekant vill offret kanske inte reda ut händelsen framför alla andra. Därför visar personen först inget utåt utan berättar vad som hänt först senare.

Silver lyfter upp att beteendet senare kan användas i rättens motiveringar som att gärningen därmed inte kan ha skett utan samtycke.

– Det finns en uppfattning att offret beter sig på ett visst sätt och om offrets beteende inte motsvarar hur man själv skulle agera i en liknande situation kan det få följder.

Hur ofta förkastas våldtäktsåtal?

Statistik visar att i två av fem våldtäktsfall som behandlades i Helsingfors tingsrätt 2017 förkastades åtalet helt eller delvis. Andelen var på samma nivå 2016.

I Esbo tingsrätt förkastades 2017 en tredjedel av våldtäktsåtalen och 2016 förkastades två av fem. I Vanda tingsrätt förkastades knappt under en tredjedel av åtalen 2017 och 2016 knappt en av fem.

Både icke-grova och grova våldtäkter ingår i den här statistiken.

Alternativen till att förkasta ett åtal är att den åtalade döms eller att ärendet av någon anledning inte behandlas i rätten eller att våldtäkten kombineras med andra brott som behandlas i en annan helhet.

En del av tingsrättens beslut överklagas till hovrätten. I fjol ändrade Helsingfors hovrätt på tingsrättens beslut i 20 mål som gällde våldtäkt eller grov våldtäkt, medan hovrätten inte ändrade på beslutet i 15 mål. I statistiken framgår inte hur hovrätten ändrade på beslutet, alltså om ändringen skedde till den åtalades fördel eller nackdel.

Källa: Rättsregistercentralen

"En samtyckeslag underlättar inte bevisfrågan"

Våldtäktskriscentralen ordnar utbildningar för poliser, åklagare, rättsbiträden och domare för att de ska känna igen sårbarheten hos offer.

Silver påpekar också att offret har rätt till stöd och hjälp under hela processen. Våldtäktskriscentralen svarar på frågor om bevisföringen och om offrets beteende har någon betydelse för rätten.

I Sverige vill regeringen ha en samtyckeslag. Det vill säga att det ska vara förbjudet att ha sex med en person som säger nej. I Finland tar den nuvarande lagen enbart fasta på våld, hot om våld och hjälplöst tillstånd.

Enligt Riitta Silver skulle en samtyckeslag i Finland inte öka antalet fällande våldtäktsdomar.

– Enligt mig underlättar det inte bevisfrågan. Det skulle handla om samma saker, det vill säga på vilket sätt finns det inte ett samtycke, vem kan ge samtycke och hur bevisas det. Behovet av expertis växer, vilket inte är dåligt, säger Silver.