Hoppa till huvudinnehåll

Censorns tips inför studentproven i matematik

Censorerna tipsar: matematik
Censorerna tipsar: matematik Bild: Yle/Annukka Palmén-Väisänen/Shutterstock Gymnasiematematik

Uppgifterna i studentproven i matematik har ändrat karaktär de senaste åren. Tidigare hade proven större fokus på basfärdigheter, men sedan man år 2012 införde bättre och kraftigare tekniska hjälpmedel har nivån på uppgifterna sakta stigit. Här är tio tips för dig som nu ska skriva kort eller lång matematik.

Tipsen kommer från matematikprovscensor Peter Hästö, som är professor i matematik vid Åbo Universitet och ordförande för Studentexamensnämndens matematiksektion, och Kristian Smedlund, medlem i matematiksektionen och ämnesansvarig för matematik vid Utbildningsstyrelsen.

1. Förstå de stora helheterna

I gymnasiet består matematiken, liksom de andra ämnena, av olika kurser. Men i studentproven i matematik hänger kursernas innehåll starkt ihop sinsemellan och då räcker det inte nödvändigtvis att man förstår innehållet i enskilda kurser, utan man borde se den stora bilden.

Studentprovet i matematik testar alla kursers innehåll på en gång. Det kan hända att en enda uppgift kombinerar saker som man har gått igenom på separata kurser, och förstår man då främst enskilda saker kan det hända att man inte kommer så långt.

Till exempel sannolikhetslära och geometri kan te sig som skilda delar medan uppgifterna i studentprovet kombinerar dem med annat.

Det kan vara riskabelt att hoppa över några delområden helt och hållet.

Det är med andra ord ingen vidare strategi att välja bort hela kurser när man övar till provet. Det kan vara riskabelt att hoppa över några delområden helt och hållet.

2. Identifiera vilka kunskaper du behöver var

Det här hänger ihop med den första punkten. I matematikprovet är det viktigt att veta vilka kunskaper man ska använda vid vilken uppgift, för provuppgifterna är blandade sinsemellan.

Det skiljer sig mycket från gymnasiets mattakurser, där uppgifterna har en kontext i och med att man under en kurs övar på sådant som har med den specifika kursen att göra.

I mattaproven är det viktigt att förstå vilka metoder en uppgift kräver och kunna välja de rätta redskapen från de olika kurserna. Öva med okategoriserade uppgifter, till exempel med gamla studentprov där du inte känner till uppgifternas kontext. Om skolan erbjuder en repetitionskurs ska du absolut gå den, där borde du få övning i att lösa okategoriserade uppgifter.

Även om programmering tillsvidare inte ingår i matematikens läroplan så gynnar olika slag av programmering det matematiska och logiska tänkandet. Om du redan börjat med programmering i grundskolan så kan du utveckla kunskaperna om det ryms in i ditt schema under gymnasietiden.

3. Förklara hur du har räknat

En alltför stor del verkar tänka att ju färre ord och ju fler matematiska symboler eller ekvationer de har i matematikprovssaren, desto bättre. Det här är fel approach, anser censorerna i allmänhet, speciellt om de måste gissa vad de matematiska symbolerna står för i ett svar.

Extra problematiskt blir gissandet om skribenten har räknat fel.

I matematikprovssvaren är det viktigt att det framgår tydligt vad du har gjort. Ett matematiskt svar består av ett antal steg och då är det bra att kort förklara eller motivera varje steg. Förklara på ett ändamålsenligt sätt hur du gör, använd gärna ord.

I matematikprovssvaren är det viktigt att det framgår tydligt vad du har gjort.

Tänk på att göra klara svar redan när du övar. Du kan testa dina matematiksvar på en kompis - låt en vän läsa igenom svaren på dina övningar och se om den förstår hur du har kommit till din slutsats. Om vännen inte förstår ser du att du inte har skrivit ut allt som behövs.

4. Rita en figur om du fastnar

När du stöter på en uppgift som du inte förstår är det viktiga första steget att inte panikera. Det finns olika strategier för att tackla en svår uppgift.

Du kan till exempel rita en bild eller en figur som hjälper dig eller skriva ner informationen med egna ord eller formler. Tänk på analogiska problem som du har löst tidigare.

Det är bra att redan i förväg öva sig på att klara av situationer där man kör fast. Försök vara kreativ och diskutera olika metoder med din lärare eller med vänner.

Tänk också på att inte sitta alltför länge med provets första del. Fastnar du med en uppgift i A-delen så ska du kunna lämna den i något skede. Du har sex uppgifter att samla poäng på i B-delen.

5. Ta dig tid att lösa en uppgift när du övar – utan att kika på svaret

Tänk efter ordentligt när du gör övningsuppgifter. I matematikprovet är det inte meningen att uppgifterna ska gå supersnabbt att lösa, utan det gäller att tänka en stund. Gå till väga på samma sätt redan när du övar.

Försök på allvar lösa uppgifterna själv innan du tittar på lösningen. Att förstå en uppgift när man ser den färdiga lösningen framför sig är inte det samma som att hitta på lösningen själv.

Försök på allvar lösa uppgifterna själv innan du tittar på lösningen.

6. Öva med en jämnbra kompis – integrera din hobby i övningarna

Matematiken ses ofta som en individualistisk gren, men att öva tillsammans med en kompis behöver inte alls vara dumt. Man kan diskutera uppgifter och fundera på deras lösningar tillsammans.

Men om man tänker öva tillsammans med en vän är det viktigt att man är ungefär på samma nivå. Det är bra om alla kan bidra till att lösa uppgifterna och utbyta idéer.

Om du har ett speciellt intresse kan du passa på att stöda eller utveckla intresset genom att ta in datorstödd matematik som hjälpmedel. Du kan till exempel göra statistik på olika data och ta fram lägesmått och spridningsmått med hjälp av ett kalkylprogram.

7. Använd hjälpverktygen ändamålsenligt

Provsystemets kalkylatorprogram har i princip samma egenskaper som de fysiska räknarna, men nya program som Geogebra och Libre Office Calc ger vissa nya möjligheter.

Det är inte tänkt så att man alltid ska använda ett visst program på ett visst ställe eller för en viss uppgift. Snarare har skribenten tillgång till en mångsidig samling verktyg, därifrån hen kan välja verktyg baserat på vad hen vill göra.

Fler möjligheter att göra olika saker är öppna och då är det desto viktigare att veta vad man försöker göra och vad man vill åstadkomma.

Skapa dig en god förståelse för vad uppgiften går ut på innan du tar itu med den med hjälpmedlen. När du vet vad uppgiften handlar om och vad du vill göra, kan du också välja rätt hjälpmedel och använda programmet på ett ändamålsenligt sätt.

Fler tips specifikt för det digitala matematikprovet finns här!

8. Kontrollera att du har löst rätt mängd uppgifter

Kolla att du har löst rätt antal uppgifter innan du lämnar in provet. Lämna inte in för många uppgifter.

Censorerna får varje år in prov där skribenterna har löst extra uppgifter. Då är det tyvärr uppgifterna som ger de sämsta poängen som räknas och skribenterna går miste om värdefulla poäng som de annars skulle ha kammat hem.

9. Tro på dig själv

Litar du på att du klarar av och fixar mattaprovet är sannolikheten att du också gör det mycket större. Tro på dig själv och dina kunskaper!

Bli inte nedlåten ifall du inte klarar alla uppgifter: provet innehåller uppgifter som utmanar de starkaste skribenter i hela landet och man kan uppnå bra vitsord även om man inte kan tio uppgifter.

Tillräcklig övning hjälper dig att bygga upp ett självförtroende före provet. Matematik är ett ämne där det inte räcker med att förstå, man måste också tillämpa själv. Öva och förbered dig väl genom att räkna.

10. Koppla av kvällen före provet

Lämna inte några förberedelser till den sista kvällen före provet. Då är det bra att koppla av och göra något helt annat, till exempel ta en promenad eller göra något annat lagom aktivt.

Sitt inte framför datorskärmen eller pekplattan och ställ gärna ifrån dig mobilen. Gör något helt annat än att grubbla på matematik.

Satsa på att få en god natts sömn så att du är utvilad vid provet. Tänk på att du knappast hinner lära dig något ovärderligt på några timmar som du inte har hunnit lära dig under hela din skolgång.

Artikeln uppdaterad den 20.2.2019: Tips 2, 6 och 7 uppdaterade inför de nya digitala matematikproven.

För fler matematiktips på finska: läs Yle Abitreenits "Ylimielisyys voi olla kohtalokasta matematiikan yo-kokeessa"