Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsdomstolen avslog besvär mot vindkraft i Nykarleby – planerna för Sandbacka vindkraftpark går vidare

Tre vindkraftverk står mot en röd kvällshimmel.
Tre vindkraftverk står mot en röd kvällshimmel. Bild: Mostphotos vindkraftverk,väderkvarnar,vindkraft,energi

Planerna för Sandbacka vindkraftpark i Nykarleby kan gå vidare efter att besvären mot delgeneralplanen förkastades i förvaltningsdomstolen.

Enligt besvären hade bland annat stadens handläggning av ärendet inte följt god förvaltningssed.

Dessutom ansåg man att man inte utvärderat hälsoolägenheterna tillräckligt bra och att vindkraftverken ligger för nära bebyggelse.

Tekniska nämnden i Nykarleby hade föreslagit en skyddszon på två kilometer mellan vindkraftverken och bebyggelse, men stadsfullmäktige gick inte på samma linje.

De som undertecknat besvären ville att stadsfullmäktiges beslut och delgeneralplanen i första hand skulle ändras i enlighet med tekniska nämndens beslut eller att beslutet skulle upphävas och planförslaget avslås.

Förvaltningsdomstolen ansåg dock att allt gått rätt till och avslog därmed besvären.

Sandbacka vindkraftprojekt består av sammanlagt 14 vindkraftverk, av vilka tio har planerats på staden Nykarlebys område och fyra på Vörå kommuns område.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten