Hoppa till huvudinnehåll

Inga beslut om skolor och daghem i Borgå under våren – olyckligt att utredningen dröjer, säger politiker

Elever på väg till Näse skola
(illustrerande arkivbild) Elever på väg till Näse skola Bild: Yle/Stefan Paavola skolelever,barn i skolåldern,elever,ryggsäckar,näse skola i borgå,baracker

Vilka skolor och daghem bevaras och vilka läggs ned? Svaret på den frågan får Borgåborna inte i all hast. Den utredning om bildningsnätet som skulle vara klar i mars skjuts nämligen framåt.

- Jag tycker att det är olyckligt att besluten skjuts framåt. Hela utredningen börjar förlora sin mening, eftersom den har rullat på så länge, säger Markus Hammarström (SDP), vice ordförande i bildningsnämnden i Borgå.

Han tillägger ändå att man måste vara realist. Om tjänstemännen begär mer tid så betyder det att de inte får utredningen klar till slutet av mars, oberoende av om nämnden beviljar tilläggstid eller inte.

- Jag skulle personligen önska en lite snabbare tidtabell, men vi får se hur diskussionen går i nämnden. Vi är lite i kläm och har inte så många andra alternativ än att bevilja tilläggstid.

"Det vill vi gärna ha ett svar på"

Tanken var att tjänstemännens utredning kring bildningsnätet skulle vara klar senast inom mars månad för att beslutsfattarna sedan skulle kunna ta itu med förslaget.

Enligt det senaste beslutsförslaget inför bildningsnämndens möte på tisdag (13.2) bör nämnden ändå föreslå för stadsstyrelsen att det ”första skedet” av utredningen blir klart inom maj månad.

Vad betyder det första skedet – hur länge kan man få vänta innan hela utredningen är klar?

- Det är just det vi gärna vill ha svar på. Jag hoppas att vi får en ordentlig diskussion under tisdagens möte och att vi under hela våren regelbundet följer upp hur långt man har kommit med utredningen, säger Catharina von Schoultz (SFP), ordförande i bildningsnämnden.

Catharina von Schoultz
Catharina von Schoultz (arkivbild) Catharina von Schoultz Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå folkakademi,Catharina von Schoultz,borgå folkakademi

Bildningsnätet hör ihop med stadens nya strategi

Hon konstaterar att nämnden hittills har berättat för tjänstemännen vad man tycker är viktigt att finns med i utredningen, men att de konkreta diskussionerna kring hur man går vidare ännu inte har förts.

- Det finns en hel del att utreda fortfarande, men det är klart att det är lite besvärligt att det drar ut på tiden. Väntandet är tungt för alla, säger hon.

Så varför då detta väntande? Har det inte varit klart för alla redan i månader att utredningen ska vara klar i slutet av mars?

- Jag tror att det också hänger ihop med stadens strategiprocess, som tar tid och krafter. Nu gör man en kartläggning över nuläget inom bildningsnätet, och knyter sedan ihop den med stadens strategiarbete, säger von Schoultz.

"Vi måste fatta beslut som håller"

I klartext betyder det här att beslutsfattarna i maj inte får någon lista framför sig över vilka daghem och skolor som borde läggas ned.

I stället tar tjänstemännen nu fram fakta om en massa olika saker, allt från kostnader för skolskjutsar till elevprognoser och olika daghems kapacitet.

Det handlar om närmare 30 olika utredningar som ska göras klara innan politikerna sedan drar upp linjerna och fattar beslut om bildningsnätet.

- Vi kan ändå inte skjuta fram besluten hur långt som helst. Vi måste få beslut som håller och som vi förverkligar. Vi kan inte ompröva beslut hela tiden, säger Markus Hammarström.

Markus Hammarström
Markus Hammarström (arkivbild) Markus Hammarström Bild: Yle/Fredrika Sundén Markus Hammarström,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Kommunalvalet 2017

"Väntan är frustrerande"

Borgå stads tjänstemän har tidigare sagt att inga större renoveringsåtgärder vidtas i vissa äldre skolor och daghem förrän besluten om vilka enheter man vill bevara i Borgå är fattade.

I östra Borgå vet man inte ens om den svenska skolan i Sannäs har någon framtid, eftersom skolan ställdes mot bildningscentret i Kullo i samband med senaste bildningsnätsutredning.

Hur ser du på de skolornas och daghemmens situation nu, när de får fortsätta vänta på åtgärder eller besked om framtiden?

- Det är just det som är frustrerande. Men samtidigt är strategiarbetet väldigt viktig. Det handlar om ett hurdant Borgå vi vill ha i framtiden, säger Catharina von Schoultz.

Hon anser att det viktiga nu är att få ett välgjort arbete kring bildningsnätet till stånd, även om det betyder att tidtabellen fördröjs.

"Det har vevats fram och tillbaka tillräckligt"

Det är ingen idé att nu i rask takt fatta beslut om bildningsnätet om besluten sedan inte går ihop med stadens nya strategi, anser von Schoultz.

- Om vi i strategin kommer fram till att vi vill ha en levande glesbygd så ska det också synas i de beslut som vi fattar, säger hon.

Så när får vi svart på vitt vilka skolor och daghem som överlever i Borgå? Förhoppningsvis senast under hösten, säger von Schoultz, eftersom Borgås nya strategi ska bli klar före sommaren.

- Jag hoppas verkligen på beslut på det här årets sida. Det har vevats fram och tillbaka så länge nu, säger för sin del Markus Hammarström.

En fullmäktigeklubba svingas.
När svingas fullmäktigeklubban gällande bildningsnätet? I höst eller senast i slutet av året, hoppas politiker. En fullmäktigeklubba svingas. Bild: Yle/ Stefan Paavola Borgå,beslut