Hoppa till huvudinnehåll

Åbo Akademi firar 100-årsjubileum med två historiker

Åbo Akademis två 100-årsjubileums historikvolymer.
Åbo Akademis två 100-årsjubileums historikvolymer. Bild: Åbo Akademi Åbo Akademi,historiker (litterära verk)

På fastlagstisdagen ger Åbo Akademi med anledning av sitt 100-årsjubileum ut två historikvolymer.

Artikelsamlingarna handlar dels om Akademins roll i samhället, dels om skapandet av ny kunskap.

Böckerna ges ut i samband med ett stort jubileumsseminarium och jubileumsfest i Akademihusets solennitetssal i Åbo.

– Ofta hör man att universitet är gammalmodiga och oföränderliga, kolosser på lerfötter eller lika svåra att ändra på som det är att få duvor att gå par om par i dubbla led. Men den här historiken visar en motsatt bild, säger kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Många förändringar under ett sekel

- Mycket har förändrats men grundtanken med ett universitet som Åbo Akademi består, nämligen att ge unga människor en livssyn som leder till att de får en plats i samhället Jag vill inte avslöja mera, det får läsaren själv se.

I antologin Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918–2018 beskrivs Åbo Akademi både som en aktör i samhället och som en institution som formats av det omgivande samhället.

Historikkommittén vid Åbo Akademi.
Forskningsledare Christer Kuvaja (till vänster) med redaktörerna Henry Nygård, Laura Hollsten och Anders Ahlbäck. Historikkommittén vid Åbo Akademi. Bild: Yle/Niclas Lundqvist Åbo Akademi

Antologin Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918–2018 beskriver hur olika discipliner har varit betydelsefulla under olika epoker, hur nya läroämnen har uppstått medan andra lagts ned.

På tisdag är det också vernissage för jubileumsutställningen Budskap ur det förflutna i Åbo Akademis samlingar på Åbo Akademis bibliotek.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland