Hoppa till huvudinnehåll

Alla barn i Raseborg får samma rätt till vård på daghem - begränsningar slopas

Leksaker
Frågan om att kunna begränsa rätten till småbarnspedagogik väckte mycket diskussion. Nu återgår Raseborg till obegränsad rätt. Leksaker Bild: Maria Sbytova/Mostphotos småbarnsfostran,lek (barnlek),Barnträdgård,barn (familjemedlemmar),gemenskaper,kreativitet,fritid,barndom,barn (åldersgrupper),barnomsorg,leksaker,dagis

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik ska från och med augusti inte längre begränsas i Raseborg. Det beslutade bildningsnämnden på sitt möte i tisdags (13.2).

Beslutet motiveras med att den eventuella ekonomiska nyttan är svår att påvisa.

Dessutom visar en undersökning på att barns utveckling, lärande och kamratförhållanden äventyras då den subjektiva rätten till småbarnspedagogik begränsas.

Också de privata aktörernas förutsättningar för att bedriva sin verksamhet försämras.

Enligt en utredning från i fjol har drygt 130 kommuner i Finland begränsat den subjektiva rätten till småbarnspedagogik.

Kort parentes

Raseborg tog i bruk begränsningen i augusti 2016.

Ifall den ena vårdnadshavaren är hemma får barnet delta i småbarnspedagogiken 25 timmar i veckan.

Timmarna kan fördelas så att barnet deltar i vården fem timmar alla vardagar i veckan eller åtta timmar tre dagar i veckan.

Ifall barnets vårdnadshavare arbetar eller studerar på heltid är barnet berättigad till mer är 25 timmar vård i veckan.

Om barnets utveckling och välmående anses gynnas av småbarnspedagogik kan barnet även ha rätt till vård på heltid.

Läs mera:

Raseborg vet inte hur mycket ny dagvårdsregel sparar

Raseborg går in för en kompromissmodell när det gäller den subjektiva rätten till dagvård. Staden vet inte hur mycket pengar den nya 25-timmarsregeln sparar.

Läs också