Hoppa till huvudinnehåll

Brist på personal inom äldreomsorgen i Jakobstad – tungt arbete och dålig lön kan vara orsaken

Två personers fötter och en rollator.
Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

Både den offentliga och privata sektorn inom äldreomsorgen behöver mera personal i Jakobstad. Kraven på tvåspråkig personal kan vara en stötesten som försvårar rekryteringen.

Espericare startade sin verksamhet med ett privat äldreboende i Jakobstad i höstas.

Serviceboendet har 32 platser men bara 17 platser är upptagna eftersom det finns för lite personal för att man ska kunna ta in flera klienter via servicesedel.

Boendet är tvåspråkigt och det ställer krav på kunskaper i båda de inhemska språken hos de anställda.

Företaget söker nu både enhetschef, sjukskötare och närvårdare.

- I Karleby har vi bra med personal, men där finns inte samma krav på tvåspråkighet som i Jakobstad, säger Pia Hilli som tillfälligt också är chef för enheten i Jakobstad.

- Vi har ett problem i framtiden, det skolas för få till den här branschen. I Karleby finns både sjukskötar- och närvårdarutbildning och utan de studerande skulle vi vara i blåsten.

Offentliga sektorn har också rekryteringssvårigheter

Det är inte bara det privata vårdbolaget Espericare i Jakobstad som söker mera personal, även den offentliga sektorn har svårigheter.

- Nog har vi märkt att det blivit svårare att få vikarier och övrig personal, säger Pirjo Knif som är ansvarig för äldreomsorgen vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

- Vi funderar ibland vart alla personer försvinner som får en utbildning på området.

Pirjo knif är ansvarig för äldreomsorgen i Jakobstadsregionen
Pirjo Knif, ansvarig för äldreomsorgen vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Pirjo knif är ansvarig för äldreomsorgen i Jakobstadsregionen Bild: Yle/Kjell Vikman äldreomsorg,Jakobstad,pirjo knif

Flera olika förklaringar till personalbristen

Frågan är då vart alla personer tar vägen som utbildar sig inom vårdyrken.

Pia Hilli som är tillfällig enhetschef vid Espericares enhet i Jakobstad anser att det utbildas för få personer till den här branschen.

Pirjo Knif tror att de som skaffar sig en utbildning har som målsättning att också arbeta inom vårdsektorn, men att läget kan förändras när man bildar familj.

Det här är ett ganska tungt arbete, lönen är inte så bra och det är skiftesarbete.

- Det här är ett ganska tungt arbete, lönen är inte så bra och det är skiftesarbete, säger Pirjo Knif.

Espericares regionchef Henrika Serén-Johansson förnekar via e-post att det handlar om personalbrist.

- Vi har inte personalbrist utan vi söker ny enhetschef och samtidigt söker vi mer personal eftersom kundantalet har stigit sedan starten i oktober och kommer att stiga under våren och sommaren. Dessutom behöver vi semestervikarier för sommaren.

Offentliga äldreomsorgen i Jakobstad påverkas av läget inom den privata sektorn

Äldreomsorgen i Jakobstad har fått reprimander av Regionförvaltningsverket eftersom köerna till äldreomsorgen har varit alltför långa.

Under fjolåret var köerna periodvis uppe i tio månader när de egentligen inte får vara längre än tre månader.

Nu är köläget bättre, drygt fyra månader får man enligt Pirjo Knif vänta på en plats i ett äldreboende.

- Espericares verksamhet påverkar situationen. Ifall de inte når upp till full beläggning påverkar det social- och hälsovårdsverkets arbete.

- För tillfället är det ganska ansträngt på grund av influensasituationen, många äldre insjuknar och behöver akut få en plats.

Esperis serviceboende Edit i Jakobstad
Esperis serviceboende Edit i Jakobstad. Esperis serviceboende Edit i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman äldreomsorg,Privat,Jakobstad

Servicesedlarna är på gång

Betalningen för platserna vid Espericares boende sköts med servicesedlar som staden står för, men just nu händer inte så mycket på den fronten.

- För tillfället står det stilla med servicesedlarna , säger Pirjo Knif.

Värdet på de servicesedlar som hittills delats ut ligger i medeltal på cirka 2500 euro per månad enligt Pirjo Knif. Den summan plus klientens egna medel skall räcka till vård dygnet runt.

Sedelns värde varierar beroende på klientens ekonomiska ställning. Ju bättre ekonomi klienten har, desto större andel av totalkostnaden står klienten för.