Hoppa till huvudinnehåll

Kampen om Sökö udd inte över – politiker behandlar planen på nytt

Anna-Maija Nordling, Niklas Tevajärvi och Marcus von Schantz på en snöig väg med skog i bakgrunden.
Invånare på Sökö udd chockades av byggplanerna. På bilden Anna-Maija Nordling, Niklas Tevajärvi och Marcus von Schantz framför den skog där det planeras höghus i detaljplanen. Anna-Maija Nordling, Niklas Tevajärvi och Marcus von Schantz på en snöig väg med skog i bakgrunden. Bild: Yle/Helena von Alfthan Sökö Udd

Esbopolitikerna ska på nytt behandla planen för Sökö udd, trots att den redan en gång fått nej. Stadsplaneringsnämnden förkastade detaljplanen som innebär att invånarantalet på udden ökar från 170 till 1 000. Nu ska den trots det behandlas i stadsstyrelsen.

Det är stadsstyrelsens ordförande Markku Markkula (Saml) som har använt sin rätt att riva upp beslut som fattats i en nämnd och ta ärendet till stadsstyrelsen.

– Markägarna bör få möjlighet att officiellt reagera på planen. Jag tror att majoriteten i stadsstyrelsen nu vill att planen läggs till påseende och då får alla berörda komma med sina synpunkter, säger Markkula.

Stadsplaneringsnämnden tog i slutet av januari ställning till om planen för området ska sättas till påseende men nämnden beslöt då att förkasta hela detaljplanen.

Invånare på området kritiska

Yle Huvudstadsregionen berättade i januari att invånare i området är kritiska till detaljplanen.

Invånaren Marcus von Schantz sade då att förslaget till detaljplan kom som en chock.

– Barnfamiljer har flyttat hit för att bo på landet. Om planen går igenom och det kommer höghus och tusen fler invånare och flera hundra bilar till, blir det en liten chock, sade von Schantz.

I förslaget till detaljplan finns en möjlighet att bygga små höghus på området där det i dag finns skog. Byggrätten i planen möjliggör bostäder för omkring 1 000 nya invånare. Området har i dag 170 invånare.

Esbo stad är största markägare på området medan Grankulla stad är näst största markägare. Sigurd Frosterus stiftelse och investeringsbolaget Refin äger också mark på området.

"Vi bör se över de smärtpunkter som finns"

Markku Markkula vill inte se höghus på området.

– Jag anser att byggplanerna för området bör luckras upp. Vi bör se över de smärtpunkter som finns. Åtminstone ska det inte byggas höghus på området, säger Markkula.

Hur detaljplanen för Sökö udd, som presenteras för stadsstyrelsen, ser ut bestämmer Olli Isotalo, direktör för teknik- och miljösektorn i Esbo.

Stadsstyrelsen behandlar enligt Markkula sannolikt planen om några veckor.

– Planen borde läggas till påseende under den här våren. En del av responsen som har kommit har krävt noggrannare analyser av naturen på området och de görs bäst på sommaren.

– Teoretiskt kan stadsstyrelsen ännu förkasta planen, men då jag nu har pratat med flera tror jag inte att det går så, säger Markkula.

Läs mera:

nicke står och funderar på en snöig väg, i bakgrunden syns anna-maija nordling och idyllisk vintermiljö

Invånare chockade över byggplaner på Sökö udd - finlandssvensk stiftelse står bakom

Sökö udd kan få 1000 nya invånare om förslaget till detaljplan förverkligas. Idag har området bara 170 invånare. Planerna på att bygga höghus skapar mest oro bland invånarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen