Hoppa till huvudinnehåll

Kronobybo döms för djurskyddsbrott – får lindrigare straff på grund av kort misskötsel

Skraflas
Arkivbild. Skraflas Bild: Yle/ Alexandra Karlsson skraflas

En man från Kronoby döms för djurskyddsbrott efter att ha misskött ett jordbruk med 53 nötkreatur.

Under hösten 2015 var mannen delägare i ett jordbruksföretag och var den som i praktiken skötte djuren. Enligt åtalet hade mannen utsatt djuren för onödigt lidande och plåga genom bristfällig skötsel och underhåll av utrymmen.

Österbottens tingsrätt dömde mannen för djurskyddsbrott på tisdagen. Mannen döms till 25 dagsböter, sammanlagda summan är 325 euro.

Fastkedjade kalvar och smutsiga bås

Misskötseln upptäcktes i oktober 2015 i samband med att det utfördes en djurinspektion på gården.

Bland observationerna finns fyra kalvar som hölls fastkedjade i ett bås, två kalvar hade gödselpansar och tre kalvar hade våta och smutsiga liggunderlag.

Några ungdjur och tjurar hade också smutsiga liggunderlag. Djuren ska ha tillgång till rent och torrt liggunderlag.

Tre av 27 mjölkkor hade gödselpansar och 13 var smutsiga. 13 av mjölkkorna hade långa klövar och flera av mjölkkornas bås var smutsiga.

På gränsen mellan djurskyddsbrott och lindrigt djurskyddsbrott

För att det ska dömas som ett djurskyddsbrott krävs det bland annat att gärningsmannen förfarit uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Tingsrätten anser det vara ostridigt att det är den nu dömde mannen som varit ägare till djuren i fråga och att det är han som ensam skött om djuren vid tidpunkten för inspektionen.

Veterinären som utförde inspektionen har dessutom redan tidigare påpekat att kalvarna inte får vara fastkedjade. Att några av korna konstaterats ha gödselpansar gör det till ett fall som i sin helhet inte kan beaktas som ett lindrigt djurskyddsbrott.

Men tingsrätten konstaterar i sin dom att mannens gärningar rör sig nära formen av ett lindrigt djurskyddsbrott.

Lindrigare straff på grund av kort misskötsel

Tingsrätten dömer att det som räknas till djurskyddsbrott pågått under tre veckors tid, från medlet av september till början av oktober 2015.

Misskötseln av djuren har inte berott på mannens vilja att missköta djur utan på grund av tidsbrist. Under hösten 2015 levde han under stor stress och prioriterade fel.

Därför bedömer tingsrätten att ett straff om 25 dagsböter står i ett rättvist förhållande till hur skadligt och farligt brottet kan anses vara.

Mannen har inte kvar sitt jordbruk. Det har han avvecklat och han har inte längre produktionsdjur i sin ägo. Tingsrätten anser därför inte det vara motiverat att ge mannen ett djurhållningsförbud.

Domen går att överklaga till Vasa hovrätt inom 30 dagar.