Hoppa till huvudinnehåll

Muddringen av Borgå å ger staden en strandpark med ängar

en tom båtbrygga i vårsolssken
Borgå stad svarar för muddringen av hamnområdet. en tom båtbrygga i vårsolssken Bild: Yle/Mikael Kokkola brygga,båtbrygga

I höst inleds det stora muddringsarbetet. Förberedelserna är i full gång och bland annat en bil måste först bärgas bort.

Vid västra åstranden intill Kokon har Borgå stad redan fällt skog. På området ska bassänger för muddringsmassorna byggas ännu under vårvintern.

- Det är ett stort projekt som berör många Borgåbor, allt från båtägare till fritidsfiskare säger samhällsplanerare Enni Flykt.

Hon ansvarar för alla miljö- och vattentillstånd som Borgå stad ansöker om.

- De muddringsmassor som Borgå stad tar upp kommer att läggas i bassänger. De ska sedan utgöra grunden för den strandpark som anläggs.

Med muddringsmassorna kommer marknivån att stiga med omkring en halv meter.

- Tanken är att strandparken vid Kokon ska föra tankarna till en naturlig strandäng.

På utsidan av bastun finns bänkar
På utsidan av bastun finns bänkar Bild: Yle/Carmela Walder borgå å,Konstfabriken,Borgå å

För den omfattande muddringen av Borgå å svarar Borgå stad och Trafikverket.

- Arbetsfördelningen är enkel. Trafikverket börjar vid Sakta farten i augusti och muddrar farleden ut mot Haikofjärden. Borgå tar hand om avsnittet mellan Sakta farten och Alexandersgatans bro.

Muddringen av hamnområdet i Borgå sätter i gång i oktober. För alla med båtplats söder om båtvarvet gäller det att senast då lyfta upp sin båt eller flytta på den. Parkeringen vid stranden påverkas redan under sommaren.

- Vi gör vårt bästa för att informera Borgåborna i god tid om muddringarna, säger Flykt.

Det långt över tio år sedan ån senast muddrades. För projektet har Borgå stad i år budgeterat 780 000 euro. Arbetet beräknas ta två månader att utföra.

Fartyget Runeberg
Fartyget Runeberg Bild: Yle/Mikael Kokkola mjk

Farleden mellan Sakta farten och Haikofjärden ska få ett djup på två meter. Nu är farleden åtminstone i teorin 1,9 meter djup. Ett av problemen är att farleden har smalnat längs med åren.

Muddringsmassorna från farleden kommer att dumpas utanför Sköldvik. Muddringsmassorna från hamnområdet kommer att tas upp vid Kokon och läggas i bassänger. Hamnområdet ska få ett djup på 2,6 meter.

- Innan vi kan börja muddra måste vi först avlägsna en del hinder som finns på bottnen, bland annat en bil vid Sakta farten och en hel del stockar som har sjunkit, säger Enni Flykt.

Staden kommer också att undersöka både fiskbeståndet och djurlivet i bottensedimentet både innan och efter muddringen.