Hoppa till huvudinnehåll

Unga kvinnor utsätts mest för sexuella trakasserier på jobbet – de flesta fallen anmäls aldrig

Beröring
Beröring Bild: Mostphotos Andrey Popov Beröring,sexuellt utnyttjande,erotik,kvinna,sexuella trakasserier,Wan

Endast en fjärdedel av alla fall av sexuella trakasserier i arbetslivet anmäls till chefen eller annan representant för arbetsgivaren, visar den enkät som Finlands näringsliv EK låtit Taloustutkimus göra.

- Det är alarmerande information att sexuella trakasserier anmäls i så liten omfattning. Det borde råda en sådan stämning på varje arbetsplats att man vill och vågar berätta om trakasserier till arbetsgivaren så att denne kan göra något åt saken, säger EK:s vd Jyri Häkämies i ett pressmeddelande.

De som låter bli att anmäla trakasserierna gör det av flera anledningar. De flesta är rädd för att inte bli tagna på allvar.

Den nästa största orsaken är att man är rädd för att anmälningen ska ställa till besvär för en själv.

EK uppmanar alla arbetsplatser i Finland att inta nolltolerans till sexuella trakasserier.

Det är alarmerande information att sexuella trakasserier anmäls i så liten omfattning― Jyri Häkämies

Enkäten omfattar 2 128 personer i åldern 18-64 som i medlet av januari svarade på frågor om huruvida de själva blivit utsatta, vem det är som trakasserar och hur de som utsatts för trakasserier därefter agerar.

Unga kvinnor tvingas ta emot mest

Sju procent av dem som svarat på enkäten uppger att de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet under de två senaste åren.

Könsfördelningen är ojämn; av kvinnorna har 12 procent och av männen två procent upplevt sexuella trakasserier.

För kvinnornas del hänger trakasserierna samman med den utsattas ålder. Hela 25 procent av alla kvinnliga anställda under 25 år har trakasserats medan siffran är sex procent för kvinnor över 60 år.

Vartenda fall av sexuella trakasserier är för mycket, oberoende av om det är en kund, kollega eller chef

Det är oftast en kund som trakasserar

Enkäten visar att det i de flesta fallen är fråga om en kund som trakasserat en anställd, men arbetskamrater och chefer står också för en del av trakasserierna.

– Vartenda fall av sexuella trakasserier är för mycket, oberoende av om det är en kund, kollega eller chef, säger EK:s expert Katja Leppänen.

Arbetsgivarcentralen EK erbjuder sina medlemmar kurser och annan hjälp för att komma till rätta med problemen. EK har också en rådgivningstelefon för medlemmarna.

EK:s expert Katja Leppänen betonar att det framför allt är tystnadskulturen som är problemet. Om trakasserierna kommer i dagen och anmäls ger lagen stora möjligheter till att både ingripa och bestraffa.