Hoppa till huvudinnehåll

Vilse i familjeledighetsdjungeln? Här är stöden och ledigheterna föräldrar har rätt till och reformerna som inte blev av

Ett litet barn håller sin förälder i handen.
Ett litet barn håller sin förälder i handen. Bild: Tyler Olson - SimpleFoto moderskap,babyer,föräldrar,småbarnsfostran,föräldraledighet,familjeledigheter,barn (familjemedlemmar),småbarn,föräldraskap

Vet du vilka stöd och rättigheter du har rätt till när du får barn? Vi kan erbjuda en lista med de vanligaste stöden.

Det är som att gå igenom en djungel när man får barn och ska ta reda på vilka stöd man borde få och när man kan tänkas få dem.

Det blir ju inte lättare av att riksdagspartierna har diskuterat flera olika modeller för hur stöden borde betalas, men nu vet vi att det inte blir några förändringar i stöden den närmaste framtiden.

I faktarutan nedan kan du läsa om de planer som inte genomfördes.

Föräldraledigheterna vi inte fick

Det har uttryckts önskemål om att motivera pappor att stanna mera hemma med barnen, medan man vill ha mammor ut i arbetslivet snabbare.

I nuläget brukar det i praktiken nästan alltid bli så att det är mammor som tar hemvårdsstödet, medan pappor tar ut i genomsnitt endast under fyra veckor pappaledighet.

Regeringen har funderat på flera olika modeller för hur föräldraledigheterna kunde reformeras. Dessutom har andra riksdagspartier och flera intresseorganisationer lagt fram egna förslag.

Bland de modeller som har diskuterats finns till exempel 6+6+6-modellen. Då skulle sex månader reserveras för mamman, sex månader för pappan och de sista sex månaderna skulle ha gått att fördelas mellan föräldrarna enligt egna önskemål.

Med 6+6+6-modellen blir barnfamiljernas ekonomiska situation bättre eftersom man kan sköta barn hemma under en längre period med inkomstrelaterat stöd.

Utöver 6+6+6-modellen uppges regeringen har funderat på en 4+5+4-modell där båda föräldrarna får fyra månader ledigt och de sista fem månaderna kan delas mellan föräldrarna, samt en liknande 5+4+5-modell.

Hur ser familjeledigheterna ut idag?

Så här ser det aktuella läget ut när det kommer till stöd och ledigheter.

Det första stödet du kan få är moderskapsstödet. Det kan du ansöka om när det har gått 5 månader av graviditeten.

Moderskapsunderstöd/mammalåda

Det här stödet kan du få endera som en moderskapsförpackning eller i form av engångssumma på 140 euro (från och med juni 2018 höjs summan till 170 euro).

Stödet höjs om man väntar fler än ett barn.

Så här ser mammalådan 2017 ut.
Så här ser mammalådan 2017 ut. Bild: Kela / Annika Söderblom moderskapsförpackningar,FPA,mammalåda

När förlossningen börjar närma sig blir modern mammaledig. Kom ihåg att arbetsgivaren bör få veta om när mammaledigheten inleds minst två månader innan ledigheten börjar.

Moderskapspenning/mammaledighet

Du kan ansöka om att få moderskapspenning med början 30-50 dagar före beräknad förlossning. Summan beror på inkomsterna före ledigheten. Moderskapspenningen betalas ut i ungefär 4 månader.

I vissa fall kan FPA betala summan direkt till mamman. I andra fall betalar arbetsgivaren lön till mamman, då får arbetsgivaren pengar av FPA i stället.

Det lönar sig att kolla med din arbetsgivare hur det görs på din arbetsplats!

Om arbetet är riskfyllt med tanke på graviditeten och mammans och barnets hälsa kan man få särskild moderskapspenning. Det betyder i praktiken att ledigheten kan inledas tidigare än för den vanliga moderskapspenningen.

Mamma håller baby mot sitt bröst.
Mamma håller baby mot sitt bröst. babyer,Mamma,småbarn,spädbarn,nyfödda,föräldrar,föräldraskap,familjer,trygghet,baby

Pappan har rätt till faderskapspenning och pappaledighet.

En del av pappaledigheten kan tas ut samtidigt som mamman är mammaledig. Om man vill utnyttja hela pappaledigheten ska det vara gjort senast när barnet fyller två år.

Faderskapspenning/pappaledighet

Betalas ut i sammanlagt 54 vardagar (det vill säga cirka 9 veckor, som vardagar räknas måndag till lördag).

De första 18 dagarna kan användas samtidigt som mamman får moderskapspenning eller föräldrapenning. Resten kan användas efter att föräldrapenningen har tagit slut. Då kan pappan vara ensam hemma med barnet eller tillsammans med en annan förälder som får hemvårdsstöd.

Summan på faderskapspenningen är inkomstrelaterad. Precis som med moderskapspenningen betalas pengen endera direkt till pappan eller till arbetsgivaren som betala summan i form av lön.

Far och dotter håller om varandra.
Far och dotter håller om varandra. Bild: Mostphotos / Shalamov Kike,föräldrar,barn (familjemedlemmar),familjer,barnfamiljer,döttrar

På mamma- och pappaledighet följer föräldra- och vårdledighet

När mammaledigheten går mot sitt slut ska kan den ena föräldern be om föräldraledighet. Det stöd som betalas ut minskar en aning, men summan är fortfarande inkomstrelaterad.

Föräldrapenning/föräldraledighet

Föräldrapenningen följer efter att moderskapspenningen har tagit slut. Det är ingen skillnad vilken förälder som tar ut föräldraledigheten.

Föräldrapenning betalas till barnet är ungefär 9 månader gammalt. Om barnet är prematurbarn förlängs tiden man får föräldrapenning. Tiden förlängs också om man har fått tvillingar, trillingar eller fler barn.

Summan är inkomstrelaterad.

Barn
Barn Bild: Nathalie Lindvall Gågata,förälder

Efter föräldraledigheten är det dags att fundera på vårdledighet.

Den som är anställd och har fått inkomstrelaterade stöd under mamma-/pappaledigheten och föräldraledigheten bör vara medveten om att barnavårdsstödet vanligtvis är betydligt mindre än de tidigare stöden.

Hemvårdsstöd/vårdledighet

Hemvårdsstödet följer efter att föräldrapenningen tagit slut om man fortfarande vill stanna hemma och ta hand om barnet.

Det behöver inte nödvändigtvis vara någondera föräldern som sköter barnet, det kan också vara en annan vårdare eller till exempel en anställd skötare. Stödet kan sökas av någondera föräldern eller vårdaren.

Hemvårdsstödet består egentligen av tre olika stöd:

  • vårdpenning, en fast summa på 338,34 euro per månad, men summan kan utökas om man samtidigt vårdar äldre syskon som är under skolåldern
  • vårdtillägg, en summa på högst 181,07 euro som kan betalas ut om familjens sammanlagda inkomster underskrider en viss inkomstgräns
  • kommuntillägg, betalas ut i vissa kommuner, summan varierar från kommun till kommun

Hemvårdsstödet betalas tills barnet är 3 år gammalt. Barnet får inte ha en kommunal dagvårdsplats under tiden.

Ett barn leker vid en bilbana.
Ett barn leker vid en bilbana. Bild: Malin Valtonen / Yle daghem,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),Bilbana,Lojo,seela raita

Det finns vissa möjligheter att jobba medan man får stöd, till och med då barnet har kommit upp i skolålder. Partiell och flexibel vårdpenning är exempel på det här.

Flexibel eller partiell vårdpenning

För den som jobbar under 30 timmar per vecka kan partiell eller flexibel vårdpenning komma på fråga.

Flexibel vårdpenning kan beviljas om barnet är under 3 år gammalt. Båda föräldrarna kan få stödet om de ordnat sina lediga dagar så att de tar han om barnet olika tider.

Partiell vårdpenning kan beviljas för barn som börjat skolan och går i klass 1 eller 2.

Skolväska i skolan.
Skolväska i skolan. Bild: Yle/Carmela Walder grännäs skola

De summor och direktiv som nämns är aktuella år 2018.

För närmare information och fakta om övriga stöd kan du besöka FPA:s webbplats med utförlig information om stöden och ledigheterna eller kontakta FPA på andra sätt.

Källa: Folkpensionsanstalten

Läs mera:

Jämställdheten är den stora förloraren då familjeledigheterna inte görs om – reformen blir en valfråga säger professor i socialpolitik

Familjeledighetsfrågan är mer ideologiskt laddad i Finland än i de övriga nordiska länderna, säger Mikael Nygård.

Läs mera:

Att familjepaketet går i stöpet är ett misslyckande för regeringen och ett bakslag för jämställdheten

De familjer som hoppades på en reform av vårdledigheterna får vänta i flera år. Den ideologiska skiljelinjen i familjepolitiken är djup, skriver Rikhard Husu.