Hoppa till huvudinnehåll

Bjurböle förskola i Borgå bevaras: ”Vi jobbade hårt för det här”

Bjurböle förskola
Tjänstemän i Borgå ville stänga Bjurböle förskola. Arkivbild. Bjurböle förskola Bild: Yle/Katarina Lind Borgå,daghem,förskolan,bjurböle

Bildningsnämnden i Borgå beslöt enhälligt att Bjurböle förskola bevaras tillsvidare. Föräldraföreningens ordförande Bettina Lindfors är nöjd.

Förslaget från tjänstemannahåll löd att Bjurböle förskola stänger och att barnen från och med hösten flyttar till förskolan i Vårberga bildningscentrum.

Föräldrar med barn i Bjurböle förskola och daghem ville inte acceptera att förskolan stängs. De startade en namninsamling som undertecknades av 188 personer.

Namninsamlingen och föräldrarnas protester hade en inverkan på det beslut som bildningsnämnden fattade. Det säger nämndens ordförande Catharina von Shoultz (SFP).

- Nämnden var helt enig om att förskoleverksamheten ska fortsätta i Bjurböle, säger hon.

Borgå skulle inte ha sparat någonting på att stänga förskolan

Det som också påverkade nämndens beslut var uppgiften om att staden inte skulle spara någonting på att dra in förskolan i Bjurböle.

Lönekostnaderna skulle vara de samma oberoende av var barnen går i förskola.

Flera nämndemedlemmar poängterade också att enheterna i glesbygden ska hållas starka. På det sättet hålls glesbygden levande.

Catharina von Schoultz
Bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz (SFP). Arkivbild. Catharina von Schoultz Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå folkakademi,Catharina von Schoultz,borgå folkakademi

Det kom också kritiska inlägg från nämndemedlemmar som undrade om det här var ett sätt från tjänstemannahåll att föregå bildningsnätsutredningen.

- Det vill säga att man redan försvagar Bjurböle daghem genom att man plockar bort förskolan utan att vi ens i bildningsnätsutredningen har tagit ställning till den här enheten.

Nämnden beslöt också på sitt möte i tisdags att skjuta fram bildningsnätsutredningen så att första delen ska bli klar i maj. Enligt det tidigare förslaget skulle utredningen vara klar i mars.

Föräldraföreningen i Bjurböle fortsätter att lobba för förskolan och daghemmet

Bettina Lindfors som är ordförande för föräldraföreningen vid Bjurböle daghem och förskola säger att det känns riktigt bra att föräldrarnas arbete bar frukt.

- Vi jobbade hårt för att berätta varför förskolan skulle vara kvar i Bjurböle och samtidigt slog vi ett slag för dagisverksamheten som vi har här, säger hon.

Lindfors poängterar att barnen kommer till Bjurböle daghem och förskola från ett vidsträckt område.

Bettina Lindfors
Bjurböle föräldraförenings ordförande Bettina Lindfors. Arkivbild. Bettina Lindfors Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,bjurböle förskola

Föräldraföreningen fortsätter att jobba för att Bjurböle ska ha en förskola och ett daghem också i framtiden.

Det finns fortfarande en fara för att Bjurböleenheterna stryks då bildningsnätsutredningen behandlas senare i år.

Föreningen fortsätter föra en aktiv dialog med beslutfattare, tjänstemän och andra berörda.

Den fortsätter också fundera på förutsättningarna för verksamhet i Bjurböle tillsammans med personal, daghemsföreståndare och tjänstemän.

- Det ska finnas daghemsverksamhet enligt närhetsprincipen i alla hörn av Borgå, också i glesbygden och i skärgården, säger Bettina Lindfors.

Hon tror att ett enhälligt stöd i nämnden för att behålla förskolan i Bjurböle ger en bättre möjlighet att påverka daghemmets framtid framöver.