Hoppa till huvudinnehåll

Hur visar jag mitt intresse och hur får jag erfarenhet? Ny guide svarar på ungas sexfrågor – och kan också hjälpa mamma och pappa

Händer på varandra, i bakgrunden en person med jeans och en graffitimålning.
Händer på varandra, i bakgrunden en person med jeans och en graffitimålning. ungdomskultur,ungdomsfullmäktige,urbana tonåringar

Frågor kring sexualitet, könsidentitet och sällskapande intresserar tonåringar och behovet av konkreta svar är stort. Hur ska jag visa mitt intresse? Hur får jag sexuell erfarenhet? Ska jag våga mig ut ur skåpet?

Koulun Terveyskirjasto av Duodecim tillhandahåller nytt material kring sex och sällskapande för 13-19-åringar samt lärare och andra som vill ha hjälp med att bemöta tonåringarnas frågor.

Materialet är öppet för alla, exempelvis föräldrar till tonåringar. Ett krux är att materialet - åtminstone tills vidare- finns enbart på finska.

Finns det hopp om att materialet ges ut på svenska?

- Nej, tyvärr. Detta är en kostnadsfri och icke-vinstbringande service och vi har inte resurser att få ut material på svenska. Men om det dök upp medel är det först på listan, säger Duodecims chefredaktör Katja Aktan-Collan.

Vid Duodecim vill man föra fram att Anders Huldén vid Befolkningsförbundets pojktelefonlinje svarar på frågor om sexualitet även på svenska.

Huldén medverkar i hälsobibliotekets upplysningskampanj. där han berättar om sin syn på sexualfostran.

Fokus på samvaro och växelverkan

Särskild fokus bör enligt experterna bakom upplysningsmaterialet riktas på att utveckla ungas känsloliv och förmåga till växelverkan.

Unga behöver få veta hur de ska avläsa sociala situationer och hur de ska göra för att nå sina egna mål utan att såra andra.

Två tonårsflickor
Två tonårsflickor Bild: Unsplash/Greg Raines tonåringar,ungdomar,tonåren,flickor

Hälsobibliotekets kampanj hjälper enligt Duodecim också vuxna som ska tala med unga personer om sex, sällskapande och könsidentitet.

Hälsobiblioteket innehåller bland annat videofilmer gjorda av både experter och unga där olika frågor tas upp.

Allt startar med två människors inbördes respekt

I kapitlet om sällskapandets spelregler slås det fast att ett bra förhållande bygger på två personers jämbördighet och att det ska råda jämvikt i ett förhållandet.

Bägge parter ska kunna ge trygghet åt den andra och båda ska fritt kunna uttrycka sina tankar och känslor. Man ska få tycka vad man själv vill.

Ett hjärta ritat på en trottoar.
Ett hjärta ritat på en trottoar. Bild: Yle/Jonas Blomqvist konst

Det hör inte till ett bra förhållande att behöva vara spänd eller rädd, skriver experten inom sexolog Tarja Santalahti från Befolkningsförbundet.

Det hör också till att båda parter i ett romantiskt förhållande kan ha kvar sina övriga vänner; begränsande svartsjuka hör inte hemma i ett bra förhållande.

Det betonas också att ett förhållande inte kommer att fungera om man önskar sig egenskaper som partnern inte besitter - eller om man börjar definiera hur den andra ska vara för att duga.

Den vuxna ska stöda den unga till att vara sig själv

Det som föräldrar ska tänka på - förutom att alltid stöda den unga att vara sig själv - är att unga lär sig respekt för andra människor hemma.

Glada tonåringar
Glada tonåringar Bild: CC0/Unsplash/Luke Porter pojkar,Yngling,tonåringar,glädje,unga män

Vuxna ska också berätta om vilka gränser och spelregler som gäller i den riktiga världen och vilka som gäller i den virtuella världen.

Det påpekas också att en ung människa inte kan välja sin sexuella läggning eller sitt kön, och att varje barn och ung har rätt att i fred då växa in i sin egen könsidentitet eller sexuella identitet.

De vuxna bör också förstå att den ungas psykosexuella utveckling sker stegvis i enlighet med sexualitetsutvecklingens trappsteg.