Hoppa till huvudinnehåll

Nu kör planeringen av Katarinaskolans renovering igång - också en lösning för kommunala servicen i Svartå ska vaskas fram

En vit byggnad i Karis som är Katarinaskolan.
Katarinaskolan i Karis. En vit byggnad i Karis som är Katarinaskolan. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,katarinaskolan

Inom bildningen i Raseborg finns två stora projekt som kräver omfattande planering. Det handlar om renoveringen av Katarinaskolan i Karis och en lösning för skolor och daghem i Svartå.

Eftersom projekten är så stora ska de vara förankrade också politiskt genast i planeringsskedet. En bred arbetsgrupp har nu tillsatts för att jobba vidare med projekten.

Bildningsnämnden tillsatte på tisdagen (13.2) arbetsgruppen. Den består av följande medlemmar:

  • Tekniska direktören Jan Gröndahl
  • Chefen för utrymmesförvaltningen Anna Friberg
  • Chefen för småbarnspedagogiken Charlotte Lindh
  • Undervisningscheferna (i dagens läge finns bara en chef, men de ska bli två igen) Jukka Hautaviita
  • Bildningsdirektören Robert Nyman
  • Bildningsnämndens ordförande Maj-Britt Malmén (SFP)
  • Bildningsnämndens vice ordförande Johan Kvarnström (SDP)
  • Ordföranden för bildningsnämndens finskspråkiga sektion Tanja Konttinen (De gröna)
  • Bildningsnämndens medlem Kimmo Koivunen (SDP)
  • En medlem från stadsstyrelsen som styrelsen själv väljer

Svartå

Bildningsnämnden föreslog år 2015 en ny byggnad för all kommunal service i Svartå

Det betyder att de byggnader som nu används för bibliotek, skola, daghem och eftermiddagsvård skulle ersättas med en enda stor byggnad.

Frågan lades ändå på is då staden Raseborg funderade över skolnätet.

Men eftersom inga skolor dras in behövs det en lösning för Svartå där frågan har varit på tapeten i minst 20 år.

En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät.
Eftersom frågan om en gemensam byggnad för svenska och finska elever har varit politiskt känslig har det varit svårt att komma till beslut i frågan om kommunal service i Svartå. Att renovera många byggnader på olika håll har setts som oändamålsenligt. En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät. Bild: Yle/ Pia Santonen svartå skola

Projektet finns med i investeringsplanen för framtida år och det finns planeringspengar redan för i år på 100 000 euro.

Målet är en byggnad för båda språkgrupperna i Svartå.

I beredningen inför bildningsnämndens möte konstaterar bildningsdirektör Robert Nyman att det brådskar i ärendet eftersom Svartå daghem finns i tillfälliga baracker och hyresavtalet löper ut i augusti i år.

Barackerna anländer till Mustion päiväkoti
Svartå daghems baracker sattes på plats år 2016. Barackerna anländer till Mustion päiväkoti Bild: Yle/Maria Wasström baracker i svartå,baracker

Lösningen är dyr och inte den mest ändamålsenliga.

Katarinaskolan

Skolan för svenskspråkiga elever i årskurserna 1-6 i Karis centrum, Katarinaskolan, behöver saneras.

Också den renoveringen har fått vänta eftersom man inte har vetat hur många elever skolan ska ha i framtiden med tanke på skolnedläggningar.

Ifall andra skolor skulle ha lagts ner kunde Katarinaskolan ha fått ta emot flera elever. Då kunde till exempel en tillbyggnad ha blivit aktuell.

Renoveringen ska genomföras åren 2021-2022 och beräknas kosta 5,6 miljoner euro.

Omklädningsrummet i Katarinaskolan i Raseborg.
Omklädningsrum i Katarinaskolan. Omklädningsrummet i Katarinaskolan i Raseborg. Bild: Yle karis svenska lågstadium (tidigare namn på katarinaskolan),Västnyland,omklädningsrum,gymnastiksalar,Idrott och hälsa

Nu ska skolan göras om till en modern skolbyggnad.

Bildningen leder

I planeringen av projekten utgår man ifrån vad verksamheten behöver. Det betyder att det är bildningsnämnden och bildningen som leder projekten.

Det anser också tekniska sektorn inom staden.

När planeringen är klar och det finns pengar för projekten tar sedan tekniska nämnden över ansvaret för att förverkliga planerna.

Läs också