Hoppa till huvudinnehåll
Ämnessidans huvudbild för Abimix

Ryska, kort lärokurs, studentexamensproven 2018

Abimix grafik för studentexamensproven i ryska
Abimix grafik för studentexamensproven i ryska Bild: Yle/Oliver Ström ryska,abimix

Studentexamensproven i kort ryska 2018, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Våren

Hörförståelseprovet
Hörförståelseprovet i kort ryska, våren 2018
Flervalssvar för hörförståelseprovet i kort ryska, våren 2018
Produktiva svar för hörförståelseprovet i kort ryska, våren 2018

Skriftliga provet
Skriftliga provet i kort ryska del 1, våren 2018
Skriftliga provet i kort ryska del 2, våren 2018
Svar till skriftliga delens flervalsuppgifter
Svar till produktiva uppgifter

Höst

Provet i kort ryska hösten 2018
Svaren till provet i kort ryska hösten 2018