Hoppa till huvudinnehåll

Stockmanns rörelseresultat minskade - "inledningen på 2018 utmanande"

Stockmanns varuhus i centrum av Helsingfors.
Stockmanns varuhus i centrum av Helsingfors. Bild: Mostphotos Stockmann,Stockmann (Helsingfors centrum),varuhus,Helsingfors

Stockmannkoncernens rörelseresultat minskade 2017 jämfört med året innan, meddelar Stockmann.

Det justerade rörelseresultatet för fjolåret minskade till 12,3 miljoner euro från 30,9 miljoner euro året innan.

Verkställande direktören Lauri Veijalainen konstaterar i bokslutskommunikén att koncernens resultat minskade och att resultatet för Lindex inte var tillfredsställande.

Veijalainen utlovar beslutsamma åtgärder för Lindex del. Susanne Ehnbåge börjar som ny vd för Lindex senast i augusti.

Både Stockmann Retail och Real Estate går enligt Veijalainen i rätt riktning med synliga resultatförbättringar. Han efterlyser ytterligare förbättringar i fortsättningen.

Förlust för varuhusen

Stockmann Retails resultat förbättrades med 18,5 miljoner euro på ett år, bland annat till följd av betydligt lägre kostnader. Nätbutiken och varuhusen i Baltikum stod för den bästa utvecklingen.

Stockmann Retails resultat för hela året förblev förlustbringande. Stockmanns huvudmål för 2018 är att Stockmann Retails justerade rörelseresultat ska vara positivt.

För Stockmann Real Estate ökade både omsättningen och rörelsevinsten 2017. Lindex rörelsevinst minskade betydligt, men under sista kvartalet nådde Lindex en rörelsevinst på 10 miljoner euro.

Stockmannkoncernen väntar sig att den justerade rörelsevinsten ökar 2018. Veijalainen utlovar bland annat investeringar i digitalisering och fortsatta effektivitetsåtgärder.

Veijalainen säger att Stockmann inleder år 2018 från ett något mer utmanande läge. Rörelseresultatet för första kvartalet kommer att vara på en låg nivå.

Läs också