Hoppa till huvudinnehåll

UPM bygger inte ut cellulosafabriken i Jakobstad – fabriksarbetare besvikna

UPM i Jakobstad
Det fanns långtgående planer på att bygga ut UPM i Jakobstad. Så långt att bygget var ute på offertrunda. Men då avblåstes allt. UPM i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman UPM,Jakobstad,cellulosa

UPM i Jakobstad slog produktionsrekord under fjolåret och en utbyggnad av produktionskapaciteten har legat i luften. Men någon investering i fabriken i Jakobstad är inte aktuell för tillfället.

I slutet av januari beslöt enligt uppgift bolagets centrala ledning att det inte i det här skedet blir någon utbyggnad av produktionskapaciteten på cellulosa i Jakobstad.

I fjol nåddes för första gången den maximala kapaciteten på 800 000 ton vid anläggningen i Jakobstad.

UPM i Jakobstad
UPM i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman UPM,Jakobstad

Nytt miljötillstånd på gång

I översynen av miljötillståndet som UPM har ansökt om för fabriken i Jakobstad heter det att sökande har för avsikt att investera i en till två nya produktionslinjer, men att inga produktionsbeslut ännu har gjorts.

Men en investering är alltså inte aktuell just nu.

- Personalen informerades via e-post att det inte blir nån investering och alla tackades för det arbete de gjort för projektet. Vi är naturligtvis besvikna att det inte blir av, säger avdelningsförtroendeman Johan Granlund vid UPM.

- Vi fick ett kort meddelande om att projektet inte blir av, åtminstone inte nu. Offertförfrågningarna på utbyggnadsprojektet P 1100 som det kallades var inte längre aktuella. Beskedet kom strax innan tiden för offertinlämning skulle gå ut för ett par veckor sedan, säger en företagare till Yle Österbotten.

UPM vill inte kommentera uppgifterna.

Flera företag verkar på industriområdet vid Alholmen
Flera företag verkar på industriområdet vid Alholmen. Flera företag verkar på industriområdet vid Alholmen Bild: Yle/Kjell Vikman UPM,Jakobstad

Planerad ökning av produktionen

UPM i Jakobstad har ett gällande miljötillstånd på en produktion av 800 000 ton cellulosa per år. Det målet uppnåddes för första gången under 2017.

För tillfället pågår en översyn av miljötillståndsbestämmelserna och enligt ansökan från 2015 planerades en kapacitetsökning till 950 000 ton.

Den ansökan har senare kompletterats och gäller en möjlig produktion på 1,1 miljoner ton cellulosa per år.

UPM kommenterar inte sina planer

Från UPMs sida vill man inte kommentera sina planer, varken på det lokala planet eller högre upp i koncernen.

- Vi kommenterar inte våra planer, däremot informerar vi om de planer vi gör beslut om, säger Sari Hörkkö som är kommunikationsdirektör för affärsområdet cellulosa vid UPM koncernen.


Artikeln har kompletterats med en kommentar av Sari Hörkkö 14.2 2018 kl. 10.15