Hoppa till huvudinnehåll

Cykelbro vid järnvägsstationen i Helsingfors upprör politiker: "Ett falskt alternativ för att blockera tunneln"

Förslag på cykelbro över bangården.
Så här ser den föreslagna 275 meter långa cykelbron ut. Förslag på cykelbro över bangården. Bild: WSP&YIT bro,Helsingfors centralstation,Helsingfors

De grönas gruppordförande i Helsingforsfullmäktige Otso Kivekäs tror att förslaget om en cykelbro handlar om att blockera planer på en cykeltunnel. Och Silvia Modig (VF) gillar inte att byggbolaget YIT på det här sättet tar en omkörningsfil och tvingar politikerna att ta ställning till deras förslag.

Det handlar om en av de mest centrala platserna i Helsingfors. Området som sträcker sig från Medborgartorget till Kajsaniemi, det vill säga där bangården vid järnvägsstationen i dag ligger.

För att underlätta för cyklister att fortsätta från Banan till Kajsaniemi har Helsingfors stad planerat en tunnel under bangården. Tunneln skulle bli omkring 220 meter lång och kosta 26 miljoner euro. Förslaget har presenterats för stadsmiljönämnden.

Priset har fått politiker att hicka till. Stadsmiljönämndens vice ordförande Risto Rautava (Saml) har därför i offentligheten pratat om en bro istället. Och på tisdagförmiddag, omkring sex timmar innan nämnden håller möte presenterar byggbolaget YIT ett förslag på en bro över bangården. Den sägs kosta bara 10 miljoner. Det här gör att nämnden senare samma dag bordlägger tunnelförslaget en andra gång.

Vice ordförande Rautava kontaktades på förhand

Rautava säger nu att byggbolagen YIT och WSP kontaktat honom innan förslaget offentliggjordes.

– De kontaktade mig när förslaget om en cykeltunnel presenterats för nämnden. De uppgav då att det också finns andra alternativ och frågade mig om de kan offentliggöra sina planer. Jag svarade att självklart kan förslaget lyftas fram, säger Rautava.

Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) som är ordförande för stadsmiljönämnden säger att det inte finns ett egentligt broförslag.

– Det är en skiss som byggbolagen kommit med, men vi låter nu tjänstemännen analysera det. Alternativen är att tunnelförslaget går vidare eller att broförslaget bereds av tjänstemännen, säger Sinnemäki.

Sinnemäki säger att hon har uppfattningen att byggbolagen kontaktade Rautava före de var i kontakt med resten av nämnden.

Otso Kivekäs haastateltavana 3.1.2016
Otso Kivekäs (Gröna) tror inte att broprojektet är realistiskt. Otso Kivekäs haastateltavana 3.1.2016 Bild: Samu Takala / Yle

"Inte realistiskt"

De grönas gruppordförande i Helsingforsfullmäktige Otso Kivekäs anser att bron inte är realistisk.

– Bron är ett falskt alternativ för att blockera tunneln. Politikerna kan besluta att bygga tunnel eller låta bli, men det finns ingen plan för bron, säger Kivekäs.

Enligt förslaget är bron 16 miljoner billigare. Är det inte ett bättre alternativ då det kostar mindre?

– Men det är inte möjligt att bygga bron. Problemet är att det inte är realistiskt.

Silvia Modig (VF), som sitter i stadsmiljönämnden, är kritisk till hur bron presenterades för politikerna.

– Jag tycker inte om att förslag presenteras i offentligheten för oss då det är lite som en omkörningsfil. Men förstås ska vi ta emot alla idéer eftersom det inte bara är staden som har bra idéer, säger Modig.

"Det behövs jättelånga ramper för att ta sig upp på bron"

Modig vill inte ta ställning till om hon föredrar bron eller tunneln.

– Staden har granskat olika broförslag och kom då fram till att en tunnel fungerar bättre. Problemet är att det behövs jättelånga ramper för att ta sig upp på bron och det har det här förslaget inte svarat på, säger Modig.

Laura Rissanen (Saml), som också sitter i stadsmiljönämnden, är mer entusiastisk.

– Jag har cyklat över bron i Köpenhamn (Cykelslangen) som är förebild för bron som föreslås. Jag är ivrig över att höra vad stadsplanerarna och trafikplanerarna tycker.

– Det är en stor skillnad i kostnad mellan 10 miljoner och 26 miljoner euro. Man kan ju fundera vad man kan göra med 16 miljoner euro för att förbättra cykelvägarna i Helsingfors, säger Rissanen.

Stadsmiljönämnden behandlar ärendet nästa gång om två veckor.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen