Hoppa till huvudinnehåll

Nytt försök att lyfta gammalt vrak i Skogby hamn görs i sommar

Pontoner kring ett vrak.
Man har försökt bärga Wäinämöinen med hjälp av stora pontoner. Av själva fartyget syns väldigt lite ovanför vattenytan. Pontoner kring ett vrak. Bild: Cynthia Moed-Ring \ Raseborgs stad Raseborg,Skogby, Raseborgs stad,vrak,wäinämöinen

Raseborgs stad fortsätter uppmana ägaren till restaurangbåten Wäinämöinen i Skogby hamn att göra upp en plan för hur vraket ska bärgas. Båten sjönk år 2000.

Båtens ägare har meddelat att man gör ytterligare ett försök att lyfta vraket i sommar.

Wäinämöinen sjönk första gången år 1998 då hon låg i Hagnäs i Helsingfors. Därifrån bogserades hon till Skogby hamn där hon skulle restaureras.

I januari år 2000 sjönk hon ändå till bottnen vid bryggan i Skogby.

Politikerna inte överens med tjänstemännen

Det var miljö- och byggnadsnämnden som behandlade frågan på sitt möte på onsdagen (14.2).

Beredningen för nämnden hade gjorts av tf. miljöinspektör Cynthia Moed-Ring medan miljöinspektören och enhetschefen vid miljövården Maria Eriksson stod för föredragningen.

I föredragningen stod det att vraket inte längre förfular miljön. Staden kunde därför sluta uppmana ägaren att städa bort vraket.

Men nämnden ansåg enhälligt på förslag av Johan Berglund (SFP) att staden ska fortsätta uppmana ägaren att komma in med en plan för hur vraket kunde bärgas.

Dessutom har ägaren meddelat att man kommer att försöka bärga vraket i sommar.

Lång process

I föredragningen inför miljö- och byggnadsnämndens möte konstateras att det är dyrt och svårt att bärga fartyg som har sjunkit.

Det bästa är att förhindra dem från att sjunka. Men det är inte någon enkel process.

Lagen ger inte kommunerna eller den övervakande myndigheten särskilt stora möjligheter att ingripa. Man måste först vänta tills man verkligen kan konstatera att ett fartyg är övergivet eller att det är avfall.

Två pontoner runt ett vrak.
Vraket ligger rätt nära stranden. Två pontoner runt ett vrak. Bild: Cynthia Moed-Ring \ Raseborgs stad Raseborg,Skogby, Raseborgs stad,vrak,wäinämöinen

Wäinämöinen har under årens lopp bytt ägare och varje ägare har uppmanats att bärga vraket och föra bort det.

Redan tidigt försäkrade sig miljömyndigheterna om att kemikalier och olja avlägsnades ur vraket.

År 2005 kunde Ekenäs stad vid en inspektion konstatera att den övre delen av fartyget var så gott som helt bortriven. Det som fanns kvar ovanför vattenytan var några mindre stålkonstruktioner.

Misslyckade försök

Man har försökt bärga vraket bland annat genom att fylla det med luft. Då rämnade däcket.

Med hjälp av pontoner på var sin sida av fartyget och vajrar lyckades man dra fartyget närmare stranden. Men då fören sitter stadigt fast i bottenleran är metoden långsam och arbetsdryg.

Skogby hamn
Bärgning med pontoner har varit aktuellt i många år. Skogby hamn Bild: Yle / Börje Broberg skogby hamn,Raseborg

Vid en inspektion den sista januari i år konstaterades att vraket fortfarande ligger mellan två pontoner. Vraket syns knappt över vattenytan.

Skräpar inte längre?

I föredragningen hänvisas till avfallslagen och till nedskräpningsförbud.

Det innebär att man inte får lämna avfall, olika typer maskiner eller föremål i miljön så att det blir osnyggt, mindre trivsamt eller finns risk för att någon skadar sig.

Lagen säger också att den som har skräpat ner är den som ska städa upp efter sig.

I föredragningen konstateras ändå att vraket Wäinämöinen inte förfular landskapet, inte utgör en miljörisk och inte orsakar någon fara eller olägenhet.

Två pontoner runt ett vrak.
De två pontonerna runt vraket. Två pontoner runt ett vrak. Bild: Cynthia Moed-Ring \ Raseborgs stad Raseborg,Skogby, Raseborgs stad,vrak,wäinämöinen

Vraket finns utmärkt på sjökortet och är inte i vägen för sjötrafiken.

Det betyder att vraket inte längre strider mot nedskräpningsförbudet i avfallslagen, ansåg föredragningen.

I förlängningen innebär det att staden inte längre skulle behöva kräva att vraket städas bort, enligt föredragningen.

Men miljö- och byggnadsnämnden ville alltså annorlunda och staden fortsätter processen med att försöka få vraket Wäinämöinen bärgat.