Hoppa till huvudinnehåll

Privata daghem i Sjundeå oroade - servicesedlar kan tvinga dem stänga

Barn leker utomhus.
Arkivbild. De privata daghemmen som drivs av föreningar är små och går inte på vinst. Barn leker utomhus. barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),daghem

Framtiden är oviss för privata daghem i Sjundeå. Om kommunen slopar privatvårdsstödet och i stället tar i bruk servicesedlar kan det betyda slutet för daghemmen.

Sjundeå kommun planerar att ta i bruk en inkomstrelaterad servicesedel för småbarnspedagogiken i augusti.

Om systemet blir verklighet går de privata daghemmen, som drivs av föreningar, högst sannolikt miste om stipendiepengar från en privat stiftelse.

Stiftelsens regler gör det omöjligt att understöda verksamhet som finansieras via kommunala servicesedlar eller motsvarande köpavtal.

Det planerade systemet med servicesedlar gör att de privata daghemmen kan ses som kommunala och då kan de inte få stiftelsepengar.

30 euro mer räcker inte

Nu får de privata daghemmen stöd via Folkpensionsanstalten (FPA) samt ett kommuntillägg.

Summan uppgår till 490 euro per månad för barn över tre år och 575 euro för barn under tre år.

Familjerna betalar dessutom avgifter på minst 300 euro per månad.

Barns stövlar på rad
Daghemmens inkomster täcker de fasta kostnaderna. Barns stövlar på rad Bild: Mikael Crawford/Yle Dagisbarn,dagis,daghem,stövlar,Vinterväder

I det nya förslaget skulle hela summan som daghemmen får komma via en servicesedel som de privata daghemmen får direkt från kommunen.

Summan skulle vara 820 euro för barn över tre år och 1 230 euro för barn under tre år.

Föräldrarna betalar då max 289 euro till kommunen.

Det nya systemet innebär att de privata daghemmen skulle få 30 euro mera än nu per barn över tre år.

Samtidigt går de miste om tiotusentals euro per år som de nu får av en privat stiftelse.

De här pengarna är nödvändiga för att daghemmen som drivs av föreningar ska kunna fungera.

Daghemmen vädjar till beslutsfattare

De små privata daghemmen Junibacken, Bullerbyn och Svahlohill har skrivit ett öppet brev till medlemmarna i bildningsnämnden där de vädjar om att kommunen bordlägger frågan om servicesedlar.

De vill att tjänstemännen och de privata aktörerna ska träffas och diskutera de ekonomiska förutsättningarna.

De vädjar också om att kommunen höjer stödet för barn över tre år till 1 000 euro eller funderar på en lösning som gör det möjligt att få understöd från till exempel stiftelser.

Rad med handdockor som föreställer figurer ur Nalle Puh.
De privata daghemmen förutsätts också erbjuda syskonrabatt på 50 procent om servicesedeln tas i bruk. Rad med handdockor som föreställer figurer ur Nalle Puh. Bild: Yle/ Bettina Aspfors daghem,Borgå,Lekrum,leksaker,handdockor,kramdjur,Nalle Puh,I-or,Nasse,Tiger,majbergets daghem

Bildningsnämnden i Sjundeå valde på onsdagen (14.2) att bordlägga frågan för att kunna diskutera med de privata daghemmen.

Samtidigt drogs frågan om att avskaffa privatvårdsstödet inom småbarnspedagogiken bort från listan.

Frågorna kommer upp på nytt på bildningsnämndens möte den 21.3.

Ny stor privat aktör på kommande

Junibackens lekskola och Bullerbyns daghem drivs av privata föreningar. Svahlohill drivs av ett företag.

De här daghemmen finns norr om Sjundeå kommuncentrum.

Det finns i dagens läge 51 barn från Sjundeå som får dagvård hos privata serviceproducenter. Elva av dem får vård i andra kommuner.

I Störsvik i södra Sjundeå finns det planer på att en stor privat aktör ska ta över det finskspråkiga daghemmet av kommunen.

Det nuvarande daghemmet är i dåligt skick och den privata producenten skulle bygga ett nytt daghem och driva det.