Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kulturfonden stöder tvåspråkighet med sex miljoner euro

Ordböcker.
Ordböcker. Bild: Yle/Hedda Jakobsson språkvetarna

Svenska kulturfonden använder sex miljoner euro på arbete för att främja lusten och förmågan att kommunicera på svenska och finska. Fonden efterlyser idéer till projekt som gör det lättare för språkgrupperna att använda varandras språk.

Projekten som Svenska kulturfonden vill stöda ska vara inkluderande, nyskapande och främja förståelse för andra språkgrupper. De kan handla om konst och kultur, utbildning, forskning eller medborgaraktivitet.

Fonden har döpt sitt program för ändamålet till Hallå!.

- Trots att vi i skolan läser det andra inhemska språket, känner många att kunskaperna inte räcker till. Ofta saknas förmåga, lust eller tillfälle att använda det andra språket, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Kulturfonden.

Projekten får finansiering under tre år och kulturfonden utlovar handledning och hjälp med bland annat planering och utvärdering.

Fondens styrelseordförande Stefan Wallin poängterar att man också riktar sig till finskspråkiga sökande.

- Kulturfonden jobbar alltid för goda relationer mellan språkgrupperna och ett gott samhällsklimat, säger han.

Läs också