Hoppa till huvudinnehåll

Fem församlingar i Österbotten utan ordinarie kyrkoherde: "Det skapar oro"

Tor-Erik Store, tf kyrkoherde i Kvevlax församling
Tor-Erik Store gick i pension från tjänsten som kyrkoherde i Vasa svenska församling ifjol. Sedan oktober har han varit tillförordnad kyrkoherde i Kvevlax församling. Tor-Erik Store, tf kyrkoherde i Kvevlax församling Bild: Yle/Jukka Tyni kyrkoherde,Kvevlax

Det finns flera församlingar där ingen är intresserad av att vara kyrkoherde. Vissa kyrkoherdetjänster i Österbotten och på Åland har noll sökande.

Kvevlax församling är en av de församlingar där inte en enda person sökte kyrkoherdetjänsten när den var lediganslagen i januari.

För tillfället är det Tor-Erik Store som ser till att församlingen hålls på fötter.

Egentligen är han pensionär men han har gått med på att sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax en tid.

Svårt att förstå att ingen sökte

Kvevlax församling är välbekant för Store sedan tidigare. Här har han varit kyrkoherde i totalt 19 år, i två olika repriser.

Han är förvånad över att ingen sökte tjänsten eftersom han tycker att det är en mycket attraktiv församling.

Tor-Erik Store, tf kyrkoherde i Kvevlax församling
Tor-Erik Store Tor-Erik Store, tf kyrkoherde i Kvevlax församling Bild: Yle/Jukka Tyni Kvevlax,kyrkoherde

- Här finns aktiva lekmän och goda utrymmen att arbeta i. Läget är också perfekt. Det ligger på landet men med bara 15 minuters väg till Vasa centrum. Här finns all service man kan tänka sig.

Kvevlax församling med 2 600 medlemmar hör dessutom till de få församlingar i Österbotten som växte ifjol.

Om man bor i södra Finland är man inte alltid villig att söka en kyrkoherdetjänst i Österbotten eller vice versa― Linus Stråhlman, notarie vid domkapitlet vid Borgå stift

Noll sökande på flera håll

I hela Borgå stift finns sju församlingar som är utan ordinarie kyrkoherde för tillfället.

Fem av församlingarna ligger i Österbotten - Kvevlax, Kristinestad, Vörå, Purmo och Kronoby. De övriga två församlingarna finns på Åland - Saltvik och Brändö-Kumlinge.

I nästan alla församlingar som nu är utan ordinarie kyrkoherde är det så att ingen har visat intresse för kyrkoherdetjänsterna.

Det är ett brett register som en kyrkoherde ska behärska. För en ung människa i början av sin karriär är det mycket att lära sig― Tor-Erik Store

I Kristinestad och Vörå finns hopp om att snart få en ordinarie kyrkoherde i och med att kyrkoherdetjänsterna nu sökts av en person vardera.

"Utmanande geografi i Borgå stift"

Enligt Linus Stråhlman, notarie vid domkapitlet vid Borgå stift, finns det några gemensamma nämnare för de församlingar där kyrkoherdetjänsten har varit svår att besätta.

- Delvis är det församlingar som är geografiskt utmanande, till exempel några församlingar på Åland. Församlingen kan vara utspridd på flera olika öar så det kan vara utmanande i det praktiska arbetet.

Prästen Linus Stråhlman besöker X3M.
Linus Stråhlman Prästen Linus Stråhlman besöker X3M. Bild: Yle/ Michaela Rosenback linus stråhlman

- Om man bor i södra Finland är man inte heller alltid villig att söka en kyrkoherdetjänst i Österbotten eller vice versa. Ofta har man familj så det kan ju hända att man inte får ihop det med den övriga familjens liv.

Kan en kyrkoherde få flyttbidrag?

En präst som söker en tjänst som kyrkoherde i en annan del av landet har möjlighet att ansöka om flyttbidrag även om det inte är vanligt på grund av moraliska aspekter.

- Vi vet ju från den kommunala sidan att när kommundirektörer har fått nya tjänster och fått flyttbidrag så har det skapat rubriker i pressen. Därför har man ganska långt också undvikit sådant i församlingarna eftersom det sist och slutligen handlar om skattemedel, säger Linus Stråhlman.

Många församlingar har ändå fonder därifrån man kan ansöka om medel i sådana här fall. Det rör sig om någon hundralapp, säger Stråhlman.

När det gäller kyrkoherdens lön är det kyrkans arbetsmarknadsverk som fastställer löneklasserna för kyrkoherdarna.

Löneklasserna beror på församlingens storlek och hur krävande man bedömer att arbetet är. Inom löneklassens gränser får församlingen själv besluta var de placerar kyrkoherdelönen.

Olika slags andlighet i olika delar av landet

En annan faktor som kan påverka är att församlingsarbetet och andligheten ser lite olika ut i södra Finland, på Åland och i Österbotten. Till exempel i Kvevlax är det frikyrkliga inslaget starkt.

En annan orsak till att det är svårt att hitta kyrkoherdar på vissa håll kan vara att unga präster inte vill axla det ansvar som det innebär att vara kyrkoherde.

Fattiggubbe i Kvevlax kyrka
Fattiggubbe i Kvevlax kyrka Bild: Yle/Jukka Tyni Kvevlax,fattiggubbe

- Man är ledare för församlingsverksamheten och förman för ett tiotal anställda. Det gäller att hålla koll på budget och verksamhet. För en ung människa i början av sin karriär är det mycket att lära sig, säger Tor-Erik Store.

Hur mycket har det att göra med storleken på orten och församlingen hur attraktiv en kyrkoherdetjänst är?

- I Vasa svenska församling hade man fem sökande och 15 kilometer bort kommer det ingen. Så visst har storleken betydelse, säger Store.

Ingen gör upp visioner

Då en församling under en länge tid sköts av tillfälliga krafter blir ofta bara de mest nödvändiga uppgifterna skötta.

- Det som pensionerade präster kan göra är att de leder församlingen under en kort tid. Men visioner och allt arbete på lång sikt blir borta, säger Tor-Erik Store.

Att vara utan ordinarie kyrkoherde skapar oro på alla fronter i församlingen, säger man vid domkapitlet.

Eftersom nästan alla församlingar ingår i kyrkliga samfälligheter där man ska vara med i beslutsfattandet blir det också rörigt på den fronten då man tvingas gå in för tillfälliga lösningar.

Varje ny kyrkoherde får en mentor

Inom Borgå stift gör man vad man kan för att öka intresset för de kyrkoherdetjänster som är svåra att besätta.

Det handlar dels om att ordna vettig utbildning som ger de verktyg man behöver som kyrkoherde och om att ordna med stöd i olika frågor.

Skylt med texten Domkapitlet i Borgå
Skylt med texten Domkapitlet i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén Borgå stift,borgå domkapitel

- En ny sak vi börjat med är att varje ny kyrkoherde får en mentor, en som varit kyrkoherde en längre tid. Det är ett mentorskap på ett knappt år då man får fråga och gå igenom olika saker, berättar Linus Stråhlman.

Som kyrkoherde jobbar man inte heller ensam, påpekar Tor-Erik Store i Kvevlax.

- Det finns människor som tar hand om ekonomi och andra uppgifter i församlingen. Så det är nog ett teamarbete. För den som är intresserad av administration och av att jobba tillsammans med andra människor så är det här ett perfekt yrke.

Vad krävs för att bli kyrkoherde?

Grunden för att bli kyrkoherde är teologie magistersexamen.

Efter prästvigningen ska man gå en pastoralutbildning, det vill säga kyrkans egen utbildning för präster. Den räcker minst två år.

Man ska också gå en kurs i ledning av församlingsarbete på knappt tio studiepoäng.

Det uppmuntras också att man går ytterligare utbildningar. Kyrkan har egna ledarskapsutbildningar och man får också gärna gå andra ledarskapsutbildningar eller kurser i ekonomi och förvaltning.

Inom Borgå stift finns ungefär 200 präster i aktiv tjänst. Av dem har ungefär 80 den formella behörigheten för kyrkoherdetjänst.

Källa: Linus Stråhlman, notarie vid domkapitlet vid Borgå stift

Ingen gräns för hur länge man kan vara utan kyrkoherde

Det finns ingen gräns för hur länge en församling kan vara utan ordinarie kyrkoherde men enligt den kyrkliga lagstiftningen kan en kyrkoherdetjänst ha en vikarie högst ett år åt gången.

Bibeln.
Bibeln. Bild: Yle/Andy Ödman åbo domkapitel

Från domkapitlets sida försöker man förstås hitta ordinarie kyrkoherdar så fort som möjligt.

- Vi lediganslår de kyrkoherdetjänster som inte har ordinarie tjänsteinnehavare någon gång under våren om det ser ut att finnas intresse för dem. I övriga fall fortsätter vi att lappa med vikarier, säger Linus Stråhlman.