Hoppa till huvudinnehåll

Finlands BNP passerar nivån före finanskrisen – men vi är inte ännu lika rika som då

Finland når samma nivå som i början av 2008.
Finland når samma nivå som i början av 2008. ekonomi,ekonomisk tillväxt,Finland,recession

Finlands Bank bedömer att Finlands ekonomi i medlet av februari passerar nivån i början av år 2008 då finanskrisen slog till. Tio år är en ovanligt lång tid för ett land att återhämta sig. För att bli lika rika som då krävs dessutom ytterligare tid.

När den internationella ekonomin störtdök under finanskrisen 2008 rasade Finlands ekonomi ner i en grop som vi har försökt kravla oss upp ur sedan dess.

Medan flera andra länder har nått goda tillväxtsiffror har Finland kämpat med ekonomiska problem.

Under de senaste åren har det gått bättre och Finlands Bank räknar med att vi under årets första tre månader äntligen når upp till samma nivåer som före finanskrisen.

Delvis bygger beräkningarna på prognoser som ännu kan korrigeras. Vi har inte ännu säkra siffror för hur bra ekonomin gick i slutet av förra året.

Finlands Banks prognos

Statistikcentralen publicerade ändå nyligen preliminära siffror enligt vilka bruttonationalprodukten växte med 3,9 procent under oktober-december.

För att beräkna tillväxten under årets första tre månader använder Finlands Bank en speciell modell för prognoser på kort sikt.

- I vår nowcasting-modell använder vi data från många olika källor. När vi använder sådana data som publiceras med liten fördröjning kan vi göra en prognos för hur BNP utvecklas för tillfället och under närmaste framtid, säger Juha Itkonen som är nationalekonom på Finlands Bank.

Finlands BNP 2008 till 2018
Finlands BNP 2008 till 2018 bruttonationalprodukt,Finland,recession

- Under det sista kvartalet i fjol producerade finländare varor och tjänster för ungefär 50 miljarder euro. Under det första kvartalet 2018 kommer vi att nå några hundratals miljoner över det, säger Juha Itkonen.

De siffror som Finlands Bank använder är säsongsjusterade och inflationskorrigerade. De visar alltså storleksordningen och tillväxten utan säsongsvariationer eller snedvridande inflation.

Enligt dem är vår bruttonationalprodukt i medlet av februari lika stor som under sista kvartalet 2007, vilket betyder att vi producerar samma mängder varor och tjänster som då. Ändå kan man inte säga att vi är lika rika.

- Det brukar mätas i BNP per person, och eftersom befolkningen har ökat sedan finanskrisen måste vi öka BNP med ytterligare fem procent för att som invånare bli lika rika som före finanskrisen, säger Merja Obstbaum som är senior rådgivare på Finlands Bank.

Tio år är en ovanligt långsam återhämtning

Ekonomiska recessioner är naturligtvis inte ovanliga. Det som är ovanligt är att det tar tio år för ett land att klättra tillbaka efter en svacka.

- Det är en mycket lång tid. I Finlands fall började ju uppgången redan 2010, men vi föll ner i en ny recession efter det. Om man jämför med den djupare recessionen i början av 1990-talet har det nu tagit ännu längre för ekonomin att återhämta sig. Då tog det sju år och nu tio, säger Merja Obstbaum.

Det finns många orsaker till att Finlands ekonomiska utveckling har varit sämre än i andra länder.

Juha Itkonen räknar upp elektronikindustrins kräftgång, problemen inom skogsindustrin, en svag konkurrenskraft och under de två senaste åren en kollaps i Rysslandshandeln.

- Tyskland och Sverige har också gjort strukturella förändringar på arbetsmarknaden som ökat arbetskraftens rörlighet.

Finland producerar i högre grad än andra länder maskiner för gruvor, hamnar och industrier. Länder som producerar mera konsumentprodukter har haft lättare att sälja dem också under lågkonjunkturen.

- Den nuvarande högkonjunkturen började mycket senare i Finland än på annat håll, och de flesta andra länder har passerat nivån före finanskrisen för länge sedan. Till exempel Sverige har vuxit över 20 procent mer än Finland under de senaste tio åren, säger Merja Obstbaum.

Nu spurtar Finland, men inte länge

I tider av dålig tillväxt har det funnits överkapacitet i industrier världen över, och ingen har investerat nya produktionsanläggningar. Nu när ekonomin växer har många ett behov att öka sin produktion.

- Den internationella högkonjunkturen har nu nått ett stadium då det finns en efterfrågan för finländska produkter. Tack vare konkurrenskraftsavtalet är våra priser nu mer konkurrenskraftiga än tidigare. Ryssland har inte heller lika stora ekonomiska problem som under de senaste åren, säger Juha Itkonen.

Samtidigt varnar Finlands Bank för att den åldrande befolkningen kommer att begränsa tillväxten på längre sikt.

- Kostnaderna för en åldrande befolkning begränsar tillväxtpotentialen. Det kan bra hända att vi just nu upplever en tillväxttopp som vi inte mera kommer att komma upp till, säger Juha Itkonen.

Finlands Bank förutspår att den ekonomiska tillväxten blir långsammare redan under de två kommande åren.

- Den kommer att närma sig den långsiktiga tillväxtpotentialen. Arbetslösheten har redan minskat under slutet av senaste år. Både demografin och en långsammare produktivitetsökning kommer att bromsa tillväxten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes