Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Ökad fysisk aktivitet under skoldagen ger positiva resultat

Christel "Kite" Lundström.
Christel "Kite" Lundström. Bild: FSI fsg

Skolan i rörelse är ett projekt som har som mål att göra skoldagarna trivsammare och mer aktiva, skriver Christel "Kite" Lundström i förbundspennan 16 februari.

Vetenskapliga undersökningar och en utredning i skolorna som Kultur- och undervisningsministeriet och LIKES (stiftelse som främjar motion och folkhälsa) låtit göra visar att projektet Skolan i rörelse har lett till önskade resultat, dvs. till ökad fysisk aktivitet under skoldagen.

Projektet har också ökat förståelsen bland lärarna för vikten av fysisk aktivitet i undervisningen.

En aktivare skoldag får också stöd i den nya läroplanen.

Den färska rapporten baserar sig på material från åren 1990–2016. I utredningen undersöktes främst hur en ökad grad av fysisk aktivitet inverkar på inlärning och skolframgång.

Motion förbättrar inlärning och koncentration

Motion och rörelse påverkar hjärnan. Rapporten visade att aktiva elever uppför sigbättre, reagerar mer positivt i olika situationer, har bättre minnesförmåga och är mer uppmärksamma. Också tankearbetet förbättras.

Mer fysisk aktivitet under skoldagen förbättrar beteendet i klassrummet, samarbets- och koncentrationsförmågan samt hur aktivt man deltar. Allt detta främjar inlärningen och därmed också skolresultaten.

Fysisk aktivitet under pauserna i skolarbetet, mer rörelse i undervisningen och olikslags klubbverksamhet ger positiva effekter.

De goda effekterna kunde påvisas speciellt i de matematiska ämnena. För de elever som allmänt rör på sig för lite fick aktivitet under skoldagen speciellt stor betydelse. 40 procent av den motion de utövar sker under skoltid.

Forskarna föreslår en mångsidig fysisk aktivitet som anpassas till elevernas ålder och utvecklingsnivå. Utnyttja närmiljöerna och använd pedagogiska lösningar.

Olika sätt att aktivera eleverna:

1. Under gymnastiklektionerna

2. Genom aktivitet under rasterna

3. Via klubbverksamhet

4. Genom annan ledd aktivitet som temadagar och projekt

5. Genom att ta pauser i sittandet och pausgymnastik

6. Genom funktionella inlärningsmetoder under lektionerna

7. Under skolvägen

En mellanrapport från Skolan i rörelse finns på liikkuvakoulu.fi/material.

Detta sammandrag finns på Skolidrottens sidor https://www.idrott.fi/sv/verksamhet/bum/skolidrott/skolan_i_rorelse/ och är en friöversättning.

Christel "Kite" Lundström
Ombud för skolidrott