Hoppa till huvudinnehåll

Nystart för fåren på Westankärr gård – en tredjedel av djuren ska bort

Man kelar med lamm.
Jukka Tobiasson har ansvar för djuren på Westankärr gård. Man kelar med lamm. får,Jukka Tobiasson

Westankärr gård på Kimitoön minskar på antalet tackor med cirka en tredjedel. I praktiken betyder det att besättningen minskar med åtminstone hundra djur.

Westankärr är en av de större fårproducenterna i Egentliga Finland.

- Vi koncentrerar oss på att få en ny start nu, säger Filip Forss och berättar att många av gårdens djur, av ännu okänd orsak, blivit sjuka på gårdens beten och att det är en orsak till att man vill börja om.

- Det kan bero på överbetning, på sommaren eller något annat, konstaterar Forss.

Filip Forss, fårfarmare vid Westankärr gård.
Filip Forss. Filip Forss, fårfarmare vid Westankärr gård. Bild: Yle/Monica Forssell westankärr gård

Billigt importkött och rovdjur ställer till det

Utmaningarna inom fårnäringen i Finland är flera. Det inhemska köttet är dyrare än det utländska, djuren kan inte gå ute och beta året om och så vidare.

- En sak är att få lamm att växa och hållas friska, säger Jukka Tobiasson som ansvarar för djuren på Westankärr gård och fortsätter:

- Importen av fårkött från Nya Zeeland och andra länder är också ganska stor, och för att få det inhemska köttet till konsumenterna så borde vi kunna producera det så förmånligt att kunden vågar köpa det och att kvaliteten också är bra. Det finns också en hel del problem med betesgången. Både torrt och regnigt väder är problem. Det finns vargar och lokatter som gör att många fårfarmare inte riktigt vågar använda naturbeten för rovdjurens skull, räknar Tobiasson upp.

Ett lamm i inhängnad inomhus.
Ett lamm i inhängnad inomhus. Bild: Yle/Monica Forssell lamm,westankärr gård
Flera lamm som vill bli krafsade.
Flera lamm som vill bli krafsade. Bild: Yle/Monica Forssell lamm,westankärr gård

På många gårdar är också tillgången på kunnig arbetskraft ett problem. Det här stämmer ändå inte för Westankärrs del.

Jukka Tobiasson, som i tiderna själv hade får på en gård i Korpo, har över trettio år lång erfarenhet av fårskötsel.

- För oss är utmaningen att få allting sålt, konstaterar Forss. Tidigare var det inte så många som sysslade med samma sak och då var det mycket lättare. Med de här djurmängderna får man faktiskt jobba ganska hårt för att få köttet att gå åt, säger Forss.

För tillfället har Westankärr gård 700-800 lamm och får.

Andelen inhemskt kött ökar

Det inhemska fårköttets andel av den totala mängden fårkött i Finland är cirka 30 %. Det produceras ungefär 1,3 miljoner kg inhemskt lamm- och fårkött i landet och importeras cirka 2,5 miljoner kilogram kött från utlandet.

Andelen inhemskt kött har under de senaste åren ökat och importköttet har minskat.

I genomsnitt äter finländaren cirka 700 gram fårkött per år. Ungefär 24 % av det inhemska köttet är ekologiskt.

- Vi håller hela tiden på att gå mot ett bättre håll. Kunderna är mer medvetna om varifrån köttet kommer och värnar om gröna fotspår. Jag tror att vi är på väg i en bra riktning. Men hela tiden borde man lyfta fram hurdan lagstiftning vi har beträffande djuren i Finland. Djuren i Finland mår jättebra och vi har höga krav på hur de ska behandlas och på djurens levnadsmiljöer, anser Forss

Finns det en framtid för inhemska fårfarmare?

- Utan vidare. Inte blir man ju stormrik på det men allting har sina för och nackdelar. Utan vidare ser jag att det finns en framtid, svarar Forss.

För just Westankärr gård är en viktig del av djurhållningen också skötseln av naturen i skärgården. Från vår till höst betar djuren i skärgården och bidrar på så vis till naturens mångfald. Enligt Forss innebär naturbetet att djuren inte alltid når den optimala slaktvikten men eftersom gården får kompensation för skötseln av betesmarkerna i skärgården, är det inget man bekymrar sig över.

Får transporteras ut till Hamnholmen i Åbolands skärgård
Får på väg ut på sommarbete i skärgården. Får transporteras ut till Hamnholmen i Åbolands skärgård Bild: Yle/Monica Forssell betesdjur