Hoppa till huvudinnehåll

Över 20 husbolag i Helsingfors har gått in för rökförbud: "I ett höghus övervakar grannarna varandra"

En brinnande cigarrettfimp som slängts i snön.
I de husbolag där det råder rökförbud på balkongerna är rökarna hänvisade till gården utanför huset. En brinnande cigarrettfimp som slängts i snön. Bild: Yle/Rolf Granqvist tobak,tobaksrökning,cigarett,rökning (konserveringsmetod),snö

I 21 husbolag i Helsingfors råder det nu rökförbud, på balkonger och i några fall också på gårdar. Att förbudet följs är beroende av att grannar övervakar varandra. Helsingfors stad har inte några extra resurser att lägga på övervakning.

I husbolaget på Drumsövägen 43 har det i en och en halv månad nu rått rökförbud på balkongerna.

Mauno och Elvi Viitanen bor i husbolaget. De stöder förbudet.

– Det begränsar och de som röker kanske funderar om de kan sluta, säger Elvi, som inte tänker övervaka sina grannar när det gäller om förbudet följs.

– Vi röker inte och ibland kommer det in rök via balkongen, men det har inte stört, säger Mauno.

Mauno och Elvi Viitanen på Drumsö.
Mauno och Elvi Viitanen stöder rökförbudet i husbolaget. På balkongerna i bakgrunden på bilden är det numera förbjudet att röka. Mauno och Elvi Viitanen på Drumsö. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Drumsö,Elvi Viitanen

Disponenten tog initiativ

Johannes Kvist är styrelseordförande för husbolaget på Drumsövägen 43. Han säger att initiativet till rökförbudet kom från disponenten.

– Ärendet behandlades sedan på bolagsstämman. Vi röstade om saken och det var en jämn omröstning. Därefter gick frågan vidare, säger Kvist.

Det slutliga beslutet fattas av Helsingfors stad som granskar husbolagens ansökningar om rökförbud. Tidigare har det framkommit att många ansökningar är bristfälliga. I och med den nya tobakslagen som trädde i kraft i augusti 2016 blev det möjligt för husbolag att ansöka om rökförbud.

Jag tycker inte om små förbud. Det är ingen skada om någon har en fest och sporadiskt röker på balkongen. Det stör inte någon och har inte heller stört tidigare― Johannes Kvist, husbolagets styrelseordförande

Kvist säger att han själv röstade mot ett förbud.

– Det var av principskäl. Jag tycker inte om små förbud. Det skadar ingen om någon har en fest och sporadiskt röker på balkongen. Det stör inte någon och har inte heller stört tidigare.

Hur lätt är det då att övervaka förbudet?

– I höghus övervakar grannar varandra. Om någon har en hund som skäller eller om någon har oljud är människor på alerten. Om någon röker på balkongen och det stör någon annan så kommer det till styrelsens kännedom och till mig ganska fort.

Flest rökförbud på Drumsö

- I 21 husbolag i Helsingfors råder nu förbud mot rökning på balkonger eller gårdar.

- I de flesta bolag gäller förbudet på balkongerna. Vissa husbolag har rökförbud både på balkonger och på gårdar som hör till bolaget medan ett husbolag har rökförbud som bara gäller på gårdarna.

- 7 av husbolagen finns på Drumsö, 5 i Nordsjö, 2 i Sockenbacka och resten i Munksnäs, Ulrikasborg, Svedängen, Kånala, Eira, Degerö och Malm.

- Det husbolag på Degerö där det råder rökförbud på balkonger och på en gård ägs av Helsingfors stad.

"Kanske man bör ha något slag av grannövervakning"

Husbolaget på Drumsövägen 43 är inte det enda husbolag på Drumsö där det råder rökförbud på balkongerna. Sex andra husbolag har samma förbud. Det här gör att Drumsö är den stadsdel i Helsingfors där det finns flest rökförbud.

Maarit Halttunen bor i ett annat husbolag på Drumsö och anser att rökförbud på balkongerna är bra.

– I synnerhet om rökningen stör andra. Själv har jag inte stört mig men vissa har gjort det, säger hon och berättar att hennes husbolag också bestämt sig för att förbjuda rökning på balkongerna.

Hur ska förbudet övervakas?

– Det är en bra fråga. Kanske man bör ha något slag av grannövervakning där den som bryter förbudet får en anmärkning.

Maarit Halttunen på Drumsö.
Maarit Halttunen. Maarit Halttunen på Drumsö. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Drumsö,Maarit Halttunen

"Kedjerökare fångar vi lättare än sporadiska rökare"

Päivi Vepsäläinen på Helsingfors stads avdelning för boendehälsa säger att det i första hand är husbolaget som ska se till att förbudet följs.

– Husbolaget ska anmärka om någon bryter mot förbudet. I princip kan stadens inspektörer också övervaka men då måste vi först ha klart för oss hur ofta rökningen sker. Om det är slumpmässigt är det svårt att övervaka. Kedjerökare fångar vi lättare än sporadiska rökare, säger Vepsäläinen.

– Vi har ännu ingen erfarenhet av det här och har heller inte fått några tilläggsresurser.

Handlar övervakningen i första hand om grannspionage?

– Det är där det börjar och det har det varit också hittills. Den vägen får vi signaler om att övervaka. I första hand ska grannar ändå vara i kontakt med sitt husbolag men om det inte räcker kan man kontakta oss.