Hoppa till huvudinnehåll

Statistiktrick förkortar äldreomsorgsköer i Jakobstad

Bäddavdelning i Dalsbruk
Arkivbild. Bäddavdelning i Dalsbruk Bild: Yle/Monica Forssell korridorer,Dalsbruk,bäddavdelningar,dalsbruks bäddavdelning

Kötiden till äldreomsorgen i Jakobstadsregionen förkortades avsevärt mot slutet av fjolåret. Kötiden minskade från cirka tio månader till drygt fyra månader i genomsnitt.

Det finns flera orsaker till de förkortade kötiderna, ett par av dem gäller statistikföringen av de äldre som väntar på en plats inom äldreomsorgen.

Klienter blir bofasta på långvårdsavdelningar

Regionförvaltningsverket har påpekat problemet med de överlånga köerna i Jakobstadsregionen som har varit betydligt längre än de stipulerade tre månaderna.

Det finns flera sätt att förkorta köerna och det handlar inte bara om att bygga ut flera serviceboendeplatser.

- För vissa klienter som varit en lång tid på långvårdsavdelningar och har en långvårdsprofil har man gjort ett beslut som innebär att deras hem är på avdelningen i fortsättningen. Vi söker inte längre en plats åt dem, säger Pirjo Knif som är chef för äldreomsorgen i Jakobstadsregionen.

Pirjo Knif, chefen för äldreomsorgen i Jakobstad.
Pirjo Knif Pirjo Knif, chefen för äldreomsorgen i Jakobstad. Bild: Yle/Anna Ruda pirjo knif

- Det handlar om klienter som enligt äldreomsorgslagen kan anses behöva en sjukvårdsplats.

Tacka nej till en plats och du försvinner ur kön

Ett annat sätt på vilket kön minskar är att plocka bort personer ur kön som inte tar emot en erbjuden plats.

Det händer att klienter erbjuds en plats på ett boende men av någon anledning tackar nej till just den platsen, då försvinner man också ur den officiella kön.

- Motiveringen kan vara att man hellre vill till ett annat boende. De väntar på en plats men räknas inte in i kön om de tackat nej till en anvisad plats. Det här är enligt Regionförvaltningsverkets direktiv och anvisningar.

- Etableringen av Espericare i Jakobstad har också påverkat kösituationen till det bättre även om alla platser inte ännu är i funktion där.

Regionförvaltningsverket följer upp situationen

Målet är att nå ner till en kösituation för äldreboende där man inte behöver vänta längre än tre månader på en plats.

- Vi får det här småningom under kontroll under våren, säger Pirjo Knif.

Regionförvaltningsverket kommer enligt Pirjo Knif att följa upp situationen via enkäter för att kontrollera kösituationen.