Hoppa till huvudinnehåll

THL vill slopa straffåtgärder för narkotikabrott: "Straff går inte ihop med samhällsvärderingarna"

Droganvändning med vattenpipa.
Finländarnas attityd mot cannabis blir liberalare. Det är en av orsakerna varför THL tycker att droganvändning inte borde ha straffpåföljder. Droganvändning med vattenpipa. Bild: Mika Kanerva/Yle narkotika,marihuana

Institutet för hälsa och välfärd, THL, skriver på sin blogg att det behövs en omfattande debatt kring narkotikaanvändning och om det behövs straff eller inte. De skriver att narkotikamissbruk snarare bör lösas genom social- och hälsovården än strafflagstiftning.

Många internationella organisationer såsom WHO och Global Commission on Drug Policy stöder idén om att straff kan avskaffas för narkotikaanvändning.

– Vi är mycket medvetna om att droger kan förorsaka en rad med olika olägenheter och problem. Straffet fungerar dock dåligt för att förebygga användningen och skadorna som droganvändning förorsakar, skriver Pekka Hakkarainen och Tuukka Tammi i ett inlägg på THL:s blogg.

"Straffet för droganvändning går inte ihop med värderingarna i dagens samhälle"

I Finland har droganvändning varit straffbart i 50 år. Då röstade riksdagen om saken och sedan dess har det justerats genom lag och styrning av polis och åklagare.

Straffet fungerar inte då det gäller folkhälsotänkande.

För tillfället kan narkotikaanvändning leda till böter. Då det gäller unga personer som testar på droger för första gången kan följderna vara en diskussion med polisen eller anmärkning.

– Straffet fungerar inte då det gäller folkhälsotänkande. Det går dessutom inte ihop med värderingarna i dagens samhälle, skriver THL i sin blogg.

Man har även testat på att ha terapeutisk vägledning som åtgärd, men andelen deltagare har varit blygsamma.

Finländare allt liberalare då det gäller cannabis

Statistik från Polisen visar att drogrelaterade brott ständigt ökar. Finländarnas attityd mot lätta droger blir även liberalare – det här gäller alla åldersgrupper.

De flesta narkotikabrott handlar om cannabisanvändning. I många fall upptäcks cannabisanvändning i samband med ett annat brott. Det är ofta fråga om tillfällig användning i en vänkrets eller besittning.

Cannabislöv i Södra Haga.
Många finländare tycker inte att cannabisanvändning borde bestraffas. Cannabislöv i Södra Haga. Bild: Lukas Rusk cannabis,hampa (naturfibrer),Södra Haga,Haga, Helsingfors,Helsingfors

THL:s drogenkät från år 2014 visade att 32 procent av kvinnor i åldern 25-34 har provat på cannabis. Samma siffra för män i samma ålder var 44 procent.

Majoriteten, 61 procent, av den åldersgruppen är av åsikten att cannabisanvändning inte borde bestraffas.

– Hälften av respondenterna ser inte en provsmakning av cannabis som en social- eller hälsorisk, skriver THL.

Finländarnas attityd mot hårda droger är fortsättningsvis mindre liberal. Ställningen till rökning och exessivt alkoholdrickande har dock blivit hårdare.

"Ett kryss i registret kan leda till uteslutning för unga"

THL skriver att problemet är att användningen av droger alltid skrivs upp som en anmärkning i registret. Beroende på fallet finns anmärkningen kvar i 5-10 år.

Ett beslut att inte åtala någon för narkotikabrott medför inte en borttagning av anmärkningen.

Straffåtgärderna kan leda till uteslutning.

Det här kan bland annat ställa till med problem för de som blir ombedda att visa sitt straffregister i samband med ansökning av skol- eller arbetsplats.

– De rättsliga konsekvenserna för ett narkotikabrott kan vara relativt små, men anmärkningen i registret kan ha en oförutsägbar och förvärrande effekt för ungdomarnas livsförlopp. Det kan leda till uteslutning, skriver THL i sitt blogginlägg.

THL föreslår ny praxis

Droganvändning har inte alltid straffrättsliga följder internationellt. THL ger Portugal som exempel. De avkriminaliserade användningen av droger, samt besittning av små mängder droger år 2001.

För droganvändning pratar man i stället om administrativa följder, där det sociala arbetet har en central roll. I Norge ersätts straffet med sociala- och hälsovårdsåtgärder.

– I en situation där droganvändare inte behöver vara rädda för straff och fängelse är det enklare än någonsin att erbjuda ett brett utbud av social- och hälsovård och stöd, skriver THL.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, anser att en ny praxis behövs för att förhindra droganvändning och minska skadorna.

– Vi kan bland annat ta lärdom av det faktum att rökning minskat utan kriminalisering. Samma kunde ske här, skriver Pekka Hakkarainen och Tuukka Tammi avslutningsvis på THL:s blogg.

Politiker tycker till – ska detta diskuteras i nästa regering?

Ämnet diskuterades på fredagsmorgonen i Ykkösaamu. På plats fanns politiker som diskuterade ämnet.

Det handlar om att hitta nya sätt och lösningar som är effektivare än de straff som gäller nu.― Li Andersson (VF)

Li Andersson (VF) och Pekka Puska (C) var överens om att det är mycket bra att en diskussion kring ämnet väckts. De säger att det handlar om att hitta en lösning som minskar på problemen.

– Man måste ta reda på vad man kan ersätta med vad, vad fördelarna och nackdelarna är med en eventuell ny lösning och så vidare. Jag är ganska öppen och litar på THL:s kunnande, säger Puska.

– Det handlar om att hitta nya sätt och lösningar som är effektivare än de straff som gäller nu. Anmärkningen i registret kan leda till problem i framtiden, precis som THL konstaterat, tillägger Andersson.

Tom Packalén (Sannf.) var av annan åsikt. Han säger att hans tidigare bakgrund som polis gör att han har svårt att uttrycka sig kring detta.

– Jag anser att man kan föra en diskussion kring cannabis, men samtidigt måste vi få stopp på den mörka marknaden. Jag förstår inte riktigt idén kring det hela då det betyder att polisutredningarna på sätt och vis försvinner, säger Packalén.

Politikerna fick avslutningsvis frågan om de tror och tycker att nästa regering borde väcka ämnet till diskussion. Packalén svarade nej, medan Andersson och Puska var lite mer diffusa i sina svar.

– Vi får vänta på ett officiellt ställningstagande, säger Puska.

– Jag vet inte om det är sannolikt. Jag önskar i alla fall att en redogörelse görs, avslutar Andersson.