Hoppa till huvudinnehåll

KSML: Övergången till elektroniska studentskrivningar får tummen upp

Studenter på Vårdberget i Åbo på valborg 2008
För att få mössan måste du skriva studenten, och den är numera väldigt elektronisk. Men det har hittills fungerat bra, visar svar på Examensnämndens enkät. Studenter på Vårdberget i Åbo på valborg 2008 Bild: YLE/Nora Engström student

Övergången till elektroniska studentprov har gått behändigt, skriver Keskisuomalainen.

Den respons som studentexamensnämnden har fått angående de elektroniska skrivningarna har i huvudsak varit positiv, skriver tidningen.

I svaren på den enkät de skickat ut lovordas bland annat de nya typer av uppgifter, som digitaliseringen har gjort möjliga. De tekniska problemen har uteblivit nästan helt.

38 procent av de svarande anser ändå att det fanns för mycket material i höstens skrivningar.

Studentexamensnämnden fick omkring 1100 svar på sin enkät från elever, lärare och annan skolpersonal.

Fjärde gången gillt

I vårens studentskrivningar görs ungefär hälften av prestationerna elektroniskt och hälften på papper.

- Det har nu varit tre elektroniska omgångar, och varje gång har varje gymnasium slutfört alla prov på alla provdagar. Det är säkert det viktigaste kriteriet för att lyckas, säger Studentexamensnämndens projektchef Matti Lattu till Keskisuomalainen.

De studerande har också varit nöjda, trots missnöje på förhand.

Alvar Euro, ordförande för Gymnasisternas förbund, säger att det hittills har känts som en förbättring.

- Till exempel har studerande tyckt att det har blivit lättare att skriva svaren. Systemen har också i allmänhet felfritt.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes