Hoppa till huvudinnehåll

Vanligare att familjer åker på långa resor på skoltid: "Kan bli stor press på barnet att komma ifatt efteråt"

Trött skolelev böjd över sina skolböcker med svarta tavlan i bakgrunden.
Frivilliga ledigheter skapar mera arbete åt skolan, men kan också framkalla stress hos skoleleven i fråga ifall hen kommit på efterkälke i undervisningen. Trött skolelev böjd över sina skolböcker med svarta tavlan i bakgrunden. Bild: Copyright: Andrey Popov skolelever,skolan (fenomen),studerande,matematik,tent

Det är positivt att få tillbringa tid tillsammans med sin familj. Men är man borta från skolan under någon vecka kan det bli både ett stressmoment för barnet i fråga och en ökad belastning för skolan.

Att anhålla om ledighet från skolan för att åka på en längre familjeresa har blivit vanligare.

Rektorer för de grundskskolor som Svenska Yle kollat med bekräftar detta. Också på finskspråkigt håll har rektorerna uppmärksammat detta.

Eftersom det inte råder skolplikt utan läroplikt i Finland, innebär det att eleven kan inhämta sina kunskaper på annan plats än i skolan.

Det finns alltså inga lagliga hinder för att åka iväg på en tvåveckors familjesemester trots att det sker under skolveckorna.

Det är med andra ord fullt möjligt att resa till Nya Zeeland eller till sin mormor för två månader med familjen, så länge som eleven sedan kan uppvisa att hen har inhämtat de kunskaper som läroplanen kräver.

Skolan kan neka

Elisabet Backlund-Kärjenmäki som är rektor för Vasa Övningsskolas grundskola säger att trots att det blivit vanligare att familjer reser bort under skolveckorna, så upplever inte skolan det som något problem.

Även om det innebär extra arbete för lärarna.

Måste man som rektor alltid ge lov ifall en elev ansöker om det?

- Man kan i princip neka. Men om familjen ändå väljer att åka, har man rätt till det.

Backlund-Kärjenmäki säger att i de fall där det inte passar så bra att eleven är borta från skolan, strävar man efter att ha en dialog med föräldrarna.

Om familjen ändå väljer att åka, har man rätt till det― Elisabet Backlund-Kärjenmäki, rektor

Hon betonar att det ofta är en fin upplevelse för eleven att få åka iväg med sin familj, men att man gärna ska prioritera att försöka åka under loven, även om det är dyrare att åka då.

- Men vi har ju också elever som har släktingar utomlands och som vill åka och hälsa på under en längre tid, och det ska de givetvis få göra.

elisabet backlund-kärjenmäki
Elisabet Backlund-Kärjenmäki är rektor för Vasa Övningsskolas grundskola. Hon säger att det blivit vanligare att elever åker på längre resor under skoltid. elisabet backlund-kärjenmäki Bild: Anki Westergård/YLE Rektor,Vasa övningsskola

Stressigt, men värt det

Ellen Nordlund, Michelle Erkkilä och Ella Silén går på åttan i Vasa övningsskolas högstadium.

De har alla varit på längre resor och därför varit borta från skolan. Silén har varit borta en vecka, Nordlund och Erkkilä två veckor.

- Jag kände nog en stress efteråt att komma ikapp med skolarbetet. Vi får mycket läxor före resan, men det är ju inte bara läxor som man missar då man inte är i skolan, säger Nordlund.

Det är stressigt att hinna göra de läxor man får innan man far― Ella Silén

Erkkilä håller med.

- Man ska ju hinna lära sig allt som de andra har lärt sig under två veckor.

Silén instämmer.

- Det är stressigt att hinna göra de läxor man får innan man far, för man vill ju inte heller göra dem då man är på resa.

Flickorna tycker dock att läxstressen är värt besväret för att få åka på resa. Ingen av dem har behövt få stödundervisning till följd av att de varit borta från skolan.

Men så är inte alltid fallet.

elever
Michelle Erkkilä, Ella Silén och Ellen Nordlund går på åttan i Vasa Övningsskolas högstadium och de har alla varit borta under skoltid på grund av familjeresa. Stressigt, men värt det, tycker de. elever Bild: Anki Westergård/YLE elever,högstadium

Ändå skolans ansvar

En del elever kommer nämligen på efterkälke i undervisningen på grund av att de varit bortresta.

Även om man åkt på en privat resa och förbundit sig till att inhämta kunskap under den tiden, är det i sista hand på skolans ansvar att eleven verkligen har dessa kunskaper.

Det här enligt den nya lagen om rätt till stödundervisning som kom år 2010.

Det här kan kännas frustrerande för lärarna, eftersom resurserna är begränsade och stödundervisning i första hand kan anses vara till för de elever som har svårt i skolan.

Skolan väntar inte på någon― Christer Holmlund, FSL

Att åka iväg på familjesemester är givetvis något alla lärare vill unna sina elever, men ifall det är tungt för eleven att veta att det väntar ett berg av skoluppgifter på en där hemma, så kan det bli knepigt.

- Skolan väntar inte på någon. Det är en viss takt som hålls, och då är eleven tvungen att försöka hinna ikapp efter att hen kommit hem från semestern, säger Christer Holmlund som är ordförande på Finlands Svenska Lärarförbund, FSL.

På FSL är man medveten om att det råder en trend där elever är borta under en längre tid på grund av familjeresa.

Holmlund tror att en av orsakerna till denna utveckling kan vara den arbetsbelastning som råder i dag.

- Att ta ledigt mitt i terminen kan vara det enda sättet för familjen att få kvalitetstid tillsammans.

Resebyråerna droppar dessutom sina priser under skolveckorna, vilket också kan påverka.

Christer Holmlund är ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund.
Christer Holmlund är ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund, FSL. På FSL är man medveten om att det råder en utveckling där elever är borta på längre familjesemestrar under skoltid. Christer Holmlund är ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund. Bild: Yle/Anna Savonius Finlands svenska lärarförbund,ordförande,lärare,christer holmlund

Använd helst skolloven

Holmlund skulle föredra att man i mån av möjlighet skulle planera in sina resor till då barnen har lov från skolan.

- Många föräldrar kan naturligtvis inte ta ledigt under skolloven. Men om man bara har möjlighet så är det önskvärt.

En längre frånvaro drabbar även lärarna.

- Skolan är bunden att ge extra undervisning vid behov. Och ifall det varit prov under tiden så ska läraren ordna ett nytt prov och ett nytt provtillfälle.

Det är alltså till syvende och sist på skolans ansvar att se till att eleven kommer ikapp. Det finns sämre tidpunkter än andra att åka iväg på en resa under skoltid, nämligen under provveckorna.

I gymnasiet kan eleven till exempel hamna i en situation där hen inte blir godkänd i kursen.

- Det är viktigt att både unga och föräldrar är medvetna om denna risk.

Holmlund påpekar att alla barn inte lider av att komma ifatt med skolarbetet.

- Vår rekommendation är ändå givetvis att barnen ska vara i skolan så mycket som möjligt.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle