Hoppa till huvudinnehåll

EIF vädjar till Raseborgs stad: Kan vi tillfälligt få slippa hyran för omklädningsrummen?

EIF:s nya kansli i Ekenäs
EIF hoppas att föreningen tillfälligt inte behöver betala hyra för lokalerna där föreningen har kontor och omklädningsrum. EIF:s nya kansli i Ekenäs Bild: Yle/Monica Slotte eif,Ekenäs

Ekenäs IF:s fotbollssektion vill tillfälligt slippa betala hyra för lokalerna på Raseborgsvägen 5. Föreningen säger att pengarna inte räcker till.

Föreningen anhåller om hyresfrihet för november 2017 till mars 2018.

EIF: Hyrorna är en tung börda

Motiveringen är att hyrorna blir betungande för fotbollssektionens ekonomi eftersom intäkterna just under tiden från november till mars är så små.

- Det är inte säsong inom fotbollen dessa månader, skriver föreningen till staden.

Förslaget inför stadsstyrelsemötet i kväll är att staden avslår anhållan om hyresfrihet.

I lokalerna på Raseborgsvägen finns Ekenäs IF:s kontor, café och omklädningsrum.

EIF vill också slippa betala fastighetsskatten

Föreningen vill dessutom att Raseborgs stad ersätter fastighetsskatten på drygt 600 euro för Ekenäshallen i Västerby. Det vill EIF eftersom de tycker att verksamheten i hallen kan ses som allmännyttig.

Förslaget till stadsstyrelsen på den här punkten är att staden beviljar EIF ett understöd som motsvarar fastighetsskatten för hallen.

Västerby fotbollshall får jordvärme.
Fotbollshallen i Västerby heter Ekenäshallen. Västerby fotbollshall får jordvärme. Bild: Yle/Marica Hildén fotbollshall i västerby,Raseborg,Ekenäs

Staden uppmanar dessutom föreningen att lämna in en rättelseyrkan till skattemyndigheterna för att inte behöva betala fastighetsskatt.

Även om staden är mottagare av fastighetsskatten är det skattemyndigheterna som fattar beslut om organisationen bakom hallen ska klassificeras som allmännyttigt samfund eller inte.

Företaget Ekenäshallen Ab ägs till 100 procent av Ekenäs idrottsförening.

Stadsstyrelsen i Raseborg behandlade ärendet den 19 februari och beslöt enligt förslaget att avslå föreningens ansökan om hyresfrihet och bevilja föreningen ett understöd som motsvarar fastighetsskatten för Ekenäshallen.