Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa kan få böta 20 000 euro för olagligt köp av tjänster från Posintra

Lovisa stads vapen
Lovisa stads vapen Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,kommunvapen,lovisa stads vapen

Marknadsdomstolen ska nu avgöra om Lovisa stad måste lida ekonomiskt för sitt felaktiga köp av utvecklingsbolaget Posintras tjänster under 2017.

- Eftersom det handlar om en pågående rättsprocess är det inte i stadens intresse att kommentera ärendet desto mer, säger Kristina Lönnfors, förvaltningsdirektör vid Lovisa stad.

Lovisa stad ska senare komma med sitt utlåtande till marknadsdomstolen i frågan, säger hon.

Det är Konkurrens- och konsumentverket (KKV) i Finland som den 16 februari har gjort en framställning om saken till marknadsdomstolen.

Lagar och regler har inte följts

KKV vill att domstolen fastställer en påföljdsavgift på 20 000 euro för Lovisa stad.

Orsaken till det här är att reglerna gällande direktupphandlingar i upphandlingslagen inte har följts.

Lovisa stad köpte i februari 2017 intressebevaknings- och kommunikationstjänster av Posintra för hela året.

Avtalet var enligt stadens protokoll värt 248 000 euro.

Dessutom berörde avtalet tjänster som har att göra med regionalt samarbete och livskraft.

Avtalet borde ha konkurrensutsatts

Posintra är Östra Nylands eget utvecklingsbolag, som har flera olika ägare förutom Lovisa stad.

Det handlar till exempel om privata företag, och det finns privat kapital i bolaget Posintra.

Därför kan inte reglerna för så kallade anknutna enheter tillämpas, meddelar KKV. Från sådana enheter kan man köpa varor och tjänster utan en konkurrensutsättning.

Fåordiga tjänstemän och politiker

Lovisa stads avtal med Posintra borde alltså ha konkurrensutsatts. Nu hade inte andra aktörer möjlighet att delta i stadens upphandling.

Dessutom skriver KKV att verket, till skillnad från Lovisa stad, anser att köpet av Posintras tjänster inte handlade om sådana forsknings- och utvecklingstjänster som står utanför upphandlingslagens paragrafer.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom i Lovisa konstaterar liksom Lönnfors att staden inte kan kommentera en pågående rättslig process.

Stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP) säger att han inte vill kommentera ärendet, eftersom det är en fråga för tjänstemännen.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) meddelar i sin tur att hon inte kan kommentera ärendet, eftersom hon ännu inte har fått information om det.

Läs mera:

Oundertecknat avtal på 250 000 euro var en klar miss av Lovisa

Lovisa stads revisor prickar staden på tre punkter. Lovisa hade bland annat inte skrivit under ett avtal på 250 000 euro. Revisionsnämndens ordförande Pertti Lohenoja suckar djupt.

Läs också