Hoppa till huvudinnehåll

Tolkisförälder efter beskedet att skolan byggs: "Vi är försiktigt positiva, men spänningen lättar först efter fullmäktigemötet"

Skolelev granskar sin väska.
Tolkiseleverna väntar på att få börja i sin nya skola (illustrerande arkivbild). Skolelev granskar sin väska. Bild: Henrietta Hassinen / Yle skolelever,skolan (fenomen),skolor (läroinrättningar),elev,barn (åldersgrupper),dagverksamhet

Det tidigare fullmäktigebeslutet att Tolkis skola bör byggas står fast.

Det beslöt stadsstyrelsen i Borgå vid sitt möte på måndag då de behandlade kostnadsberäkningen för Tolkis skola.

Stadsstyrelsen beslöt efter omröstning att godkänna projekthelheten, utkastplanerna för utbyggnad och renovering av Tolkis skola samt att godkänna kostnadsberäkningen i utkastskedet.

Förslaget vann över Nina Uskis förslag med rösterna 11-2.

Styrelseledamöterna Jaakko Jalonen (SDP), Anne Korhonen (C), Markku Välimäki (Saml), Anette Karlsson (SDP), Pehr Sveholm (SFP), Mirja Suhonen (SDP), Elin Blomqvist-Valtonen (SFP), Anders Rosengren (SFP), Anna-Stiina Lundqvist (Grön), Johan Söderberg (SFP) och Laura Karen (SFP) röstade för stadsdirektörens förslag.

Nina Uski (Saml) och Jari Oksanen (Grön) röstade emot.

Tolkis skola en långdans

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula hade trots sitt förslag att skolan ska byggas hoppats på att styrelseledamöterna skulle ha övervägt behovet av en svensk skola i Tolkis.

Hans tanke var att de svenska barnen från västra Borgå kunde gå i den nya enhetsskolan som byggs i Näse istället.

Orsaken till stadsdirektörens utspel är att Tolkis skola kommer att bli en dryg halv miljon euro dyrare att bygga än det ursprungligen var beräknat.

Projektet Tolkis skola har stötts och blötts i Borgå sedan eleverna år 2013 var tvungna att flytta ut i baracker på grund av dålig inneluft.

Två år senare revs skolhuset.

Tanken var att Tolkiseleverna skulle flytta in i ett nybyggt skolhus redan för drygt ett år sedan – detta enligt ett stadsfullmäktigebeslut om att det bör finnas en svenskspråkig lågstadieskola i Tolkis.

Planeringen har också efter det utgått från beslutet, men stadsdirektör Ujula tyckte att det är värt att ännu diskutera ändamålsenligheten i det beslutet.

Stadsstyrelsen uppvaktades av Hem och skola

Före stadsstyrelsens möte på måndag uppvaktades styrelseledamöterna av föräldrar som anser att staden nu bör agera enligt tidigare beslut.

Föräldrarna representerade föreningen Hem och skola i Tolkis men också föräldrar från Föräldraföreningen vid Haikobrinkens daghem och Gammelbacka Hem och skola var på plats strax före mötet.

En namninsamling under veckoslutet för bygget av Tolkis skola samlade 243 namn, som överräcktes till politikerna.

Stadsstyrelsen beslöt alltså vid sitt möte på måndag att godkänna projekthelheten för utbyggnad och renovering av Tolkis skola enligt stadsdirektörens förslag.

Kostnadsberäkningen är cirka 5 650 000 euro.

Investeringen Tolkis skola ingår i budgeten för år 2018, som fullmäktige har godkänt.

Projekthelheten Tolkis skola sänds trots det nu på nytt till fullmäktige för behandling, eftersom kostnadsberäkningen avsevärt skiljer sig från det budgeterade.

Lättade föräldrar, som är försiktigt positiva

Satu Ekholm är en av de aktiva föräldrar som har engagerat sig i bygget av Tolkis skola.

Hon var med och ordnade namninsamlingen, som gjordes för barnens skull. De har varit involverade i planeringen av sin nya skola.

- Jag är jättetacksam för att så många skrev på och lycklig för att politikerna bestämde sig för att hålla det de tidigare lovat, säger Satu Ekholm.

Hon berättar att hon blev lättad då hon hörde om stadsstyrelsens beslut. Föräldrarna fick igen en gång fundera hur allt skulle sluta.

- Det har varit många svängar under årens lopp. Jag är väldigt tacksam efter beslutet och vi föräldrar kan pusta ut igen.

Ärendet Tolkis skola behandlas i fullmäktige den 28 februari.

- Vi är försiktigt positiva inför mötet och ber att politikerna håller det de lovat. Spänningen lättar ändå först efter fullmäktigemötet, säger Ekholm.

Artikeln har uppdaterats 20.2.2018 klockan 10.00. Några ordval har preciserats, rubriken ändrats och Satu Ekholms kommentarer lagts till.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland