Hoppa till huvudinnehåll

Vasa överklagar skogskartelldom till hovrätten

Avverkning på gång
Skogsavverkning Avverkning på gång Bild: Yle/Sofia Strömgård skogsindustri,skogsbruk,avverkningar,södra skogsreviret

Vasa och 31 andra kommuner förlorade skogskartellmålet mot tre finska skogsbolag i Helsingfors tingsrätt i höstas, ärendet förs nu vidare till Helsingfors hovrätt.

Utredning skall ge svar på frågan om skogsbolagen accepterar ett förlikningsförslag.

Marknadsdomstolen ansåg 2009 att priskartell rådde på virke 1997-2004

I början på december 2009 gav Marknadsdomstolen ett beslut som vunnit laga kraft och enligt vilket Metsäliitto Osuuskunta, UPM Kymmene och Stora Enso ingått ett förbjudet prissamarbete 1997-2004.

Företagen hade enligt Marknadsdomstolen skapat en priskartell på inköparsidan när det gällde virkesråvaran och målet var att gemensamt kontrollera priset på råvaran.

Skadeståndsåtal väcktes

Vasa stad och 31 andra kommuner väckte skadeståndsåtal mot skogsbolagen 2011 och uppdraget att föra kommunernas talan gavs åt Krogerus Advokatbyrå Ab.Stadsstyrelsen i Vasa fattade sitt beslut den 21 november 2011.

Kommunerna förlorade i Helsingfors tingsrätt

Tingsrätten i Helsingfors förkastade kommunernas talan den 31.10 2017 som ostyrkt . Varje kärande måste enligt tingsrättens beslut betala sammanlagt drygt 200 000 euro till skogsbolagen för deras rättegångskostnader.

Vasa stads ersättningskrav på förlorade skogslikvider under åren 1997-2004 låg på drygt 143 000 euro. Vasas egna rättegångskostnader ligger hittills på cirka 113 000 euro.

Stadsdirektör Tomas Häyry
Stadsdirektör Tomas Häyry i Vasa Stadsdirektör Tomas Häyry Bild: Yle/Sarah Karjalainen Österbotten,Vasa,Tomas Häyry

Hur kunde det gå så här i tingsrätten?

- Bra fråga, den har vi också ställt oss, säger stadsdirektör Tomas Häyry i Vasa.

Hovrätten nästa instans

Stadsstyrelsen i Vasa beslöt på måndagskvällen att överklaga tingsrättens dom till Helsingfors hovrätt.

Samtidigt håller Vasa stad dörren öppen för en förlikning.

Staden är beredd att dra tillbaka sina besvär om svaranden , det vill säga skogsbolagen, avstår från de rättegångskostnader inklusive dröjsmålsräntor som tingsrätten dömt Vasa stad att betala.

Ifall ett förlikningsavtal kommer till stånd borde det enligt stadsstyrelsen i Vasa undertecknas senast 22.3 2018.