Hoppa till huvudinnehåll

Brist på samtycke ska utgöra definitionen av våldtäkt kräver en grupp riksdagsledamöter: ”Principiellt viktig fråga”

Två siluetter syns bakom ett glas. Den ena verkar hota den andra.
Två siluetter syns bakom ett glas. Den ena verkar hota den andra. Bild: Mostphotos familjevåld,våldtäkt,våld

Riksdagens kvinnonätverk har lämnat in en lagmotion som syftar till att införa ett krav på samtycke i sexualbrottslagstiftningen.

Enligt undertecknarna borde en sexuell handling alltid klassas som våldtäkt, om den sker utan den andra partens uttryckliga medgivande.

- Med tanke på den sexuella självbestämmanderätten och förstärkandet av skyddet för de mänskliga rättigheterna vore det viktigt att bristen på samtycke skulle nämnas explicit i lagstiftningen, säger kvinnonätverkets ordförande Hanna Sarkkinen (VF).

- Det skulle förtydliga lagstiftningen och sända en klar samhällelig signal.

Enligt Sarkkinen är det problematiskt att den nuvarande definitionen av våldtäkt bygger på utnyttjandet våld eller hotet om våld.

- En våldtäkt sätter djupa spår i offret oberoende av om händelsen lämnat yttre spår av våld.

Hanna Sarkkinen
Riksdagsledamoten Hanna Sarkkinen leder riksdagens kvinnonätverk. Hanna Sarkkinen Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle Hanna Sarkkinen

Sverige överväger lagändring

Kraven på en samtyckeslag får även gehör i Sverige. Där gick regeringen nyligen ut med att man överväger att införa kravet på samtycke i sexualbrottslagstiftningen.

Dessutom planerar Sverige att införa två nya brott i lagstiftningen: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

De nya brottsrubriceringarna ska göra det möjligt att döma personer som begått övergrepp trots att de saknat uppsåt.

Tanken är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft i juli 2018.

Detta föreslår undertecknarna

Definitionen av våldtäckt enligt den nuvarande lagstiftningen:

"Den som genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag ska för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år."

Så här borde paragrafen lyda enligt motionen:

"Den som är i sexuellt umgänge med en annan person utan dennes samtycke eller genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag ska för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år."

Närmare 80 ledamöter har undertecknat

Kvinnonätverkets motion undertecknats av ett åttiotal ledamöter berättar Hanna Sarkkinen. Det finns såväl kvinnliga som manliga ledamöter bland undertecknarna.

Av tradition brukar enskilda lagmotioner sällan leda till förändringar i lagstiftningen. Enligt Sarkkinen är det ändå viktigt att kravet på samtycke debatteras och att frågan utreds grundligt.

- På paragrafnivå handlar det om en liten förändring, men principiellt är frågan viktig.

Läs också