Hoppa till huvudinnehåll

Ett tillgängligt Pargas är målet för rådet för personer med funktionsnedsättning

Ramp för rullstol, barnvagn och rollator.
Ramp för rullstol, barnvagn och rollator. Ramp,rullstol

Ett råd för personer med funktionsnedsättning har startat i Pargas. Organet verkar under stadsstyrelsen och ersätter det tidigare handikapprådet.

– Vi bevakar handikappades rättigheter i samhälle, säger ordförande Christian Andersson.

Staden har en skyldighet att höra rådet i ärenden som är av särskild betydelse för personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om till exempel planläggning, tillgänglighet eller social- och hälsovårdsärenden.

Christian Andersson.
Christian Andersson är ordförande för rådet. Christian Andersson. Bild: Yle/Lotta Sundström person,christian andersson i pargas

Staden lyssnar och beaktar åsikter

Andersson har också varit med i rådets föregångare, handikapprådet. Han tycker samarbetet med staden fungerat bra, rådets åsikter har beaktats.

– Vi hade ett välfungerande råd då, och jag hoppas att det fortsätter lika bra som tidigare.

Förutom att rådet har rätt att komma med utlåtande då angelägna beslut fattas, kan rådet också komma med initiativ till åtgärder.

Andersson berättar att man bland annat jobbat för tillgängligheten.

– Gatuplanering och byggnader, till exempel ramper som saknas på vissa ställen.

Invaparkering
Invaparkering Bild: Nathalie Lindvall funktionsnedsatta,tillgänglighet,funktionshinder,personer med funktionsnedsättning,tillgänglighet (fysiska miljöer),parkeringsplatser,parkeringsplats för funktionshindrade

Också tunga dörrar som är svåra att öppna kan vara problematiska för rullstolsburna. Rådet övervakar att tillgängligheten håller måttet och kommer med förbättringsförslag vid behov.

Rådet har nu haft sitt första möte för året, och mycket just nu handlar om att komma i gång med verksamheten.

Blindkäpp vid övergångsställe i Ekenäs
Blindkäpp vid övergångsställe i Ekenäs Bild: YLE/ Maria Helsing handikapp,Raseborg,Ekenäs

Nya kommunallagen förutsätter råd

Kommunernas skyldighet att inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning baserar sig på den nya kommunallagen som trädde i kraft i fjol. Stadsstyrelsen utser rådet som består av representanter för handikappföreningar och patientorganisationer.

Ordförande Christian Andersson representerar Pargas invalider. De övriga föreningarna med representanter i rådet är Strokeklubben i Pargas, Psykosociala föreningen Duetto, Svenska hörselskadade i Åboland, Åbonejdens reumaförening, Diabetesföreningen i Åboland, Åbolands synskadade, Celiakigruppen i Pargas, Paraisten AVH-kerho och Sydvästra Finlands neuroförening.