Hoppa till huvudinnehåll

Finland förvildas – stora däggdjur och fåglar ökar explosionsartat, anser biolog

Mattias Kanckos
Mattias Kanckos Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Pedersöre,mattias kanckos

De större däggdjuren har ökat explosionsartat i Finland de senaste 20 åren. Det anser biologen Mattias Kanckos i Pedersöre. Det gäller inte bara varg och björn utan också till exempel vildsvin, lodjur och olika hjortdjur.

Samtidigt har organisationen Rewildering Finland i januari etablerat sig i Finland. De vill bland annat utreda om djur som visenten, alltså den europeiska bisonoxen, och vildhästar kunde tas in i den finländska naturen.

Inga djur för 100 år sen

Det finns i dag mer djur i våra skogar än det gjort de senaste 100 åren, anser biologen och naturföretagaren Mattias Kanckos.

Förutom björn och varg har till exempel rådjur, vildsvin, lo och många stora fåglar som trana och svan ökat.

Ilves Ranuan eläinpuistossa.
Ilves Ranuan eläinpuistossa. Bild: Yle/ Seppo Nykänen lodjur,kattdjur,rovdjur,däggdjur

- Vi talar om en tiofaldig ökning för många arter. 1917 fanns nästan inga djur kvar i våra skogar. Älg, skogsren, björn, varg, järv och lo var nästan utrotade. Rådjur och vildsvin fanns inte alls.

Kanckos stöder sig på statistik från naturresursinstitutet Luke. Den visar att det i dag finns 2400 lodjur, 1800 björnar, 180 vargar, 20 000 rådjur, 2000 skogsrenar och över 200 järvar.

Flera orsaker bakom förvildningen

Det finns flera orsaker till förändringen, enligt Kanckos. Dels handlar det om fridlysning som har fungerat och arterna har fått växa. Dels handlar det om att landsbygden avfolkas och det ger djuren mer utrymme.

- Många arter ökar väldigt kraftig för tillfället. Finland förvildas, och det är en utveckling som började för tiotals år sedan och som accelererar för tillfället, säger Kanckos.

Skogsrenar i vinterlandskap.
Skogsrenar. Skogsrenar i vinterlandskap. Bild: Foto: Bengt Kanckos. skogsren,ren (tam)

Det gäller till exempel vildsvin där stammen fördubblats de senaste två åren och nu finns mer än 3000 vildsvin i landet.

Kanckos tycker utvecklingen är intressant.

- Jag tycker om att ha djur nära mig. Men samtidigt är det en otroligt stor utmaning för oss som ska leva och verka på landsbygden. Det kommer att uppstå problem, och har redan uppstått problem och utmaningar.

Bland vargar i mörkret

Kanckos säger att det i dag är lika utmanande att ha varg inpå knutarna som det var för 200 år sedan. Han har hört om föräldrar som inte vågar låta barnen leka ute ensamma och skogsarbetare som börjar känna sig otrygga.

Enligt Kanckos ska man inte gå omkring och vara rädd hela tiden. Och det händer sällan att han blir rädd, men vargar i flock är något han har stor respekt för.

Kanckos är kontaktperson för stora rovdjur i Pedersörenejden och berättar om en kväll då han var ute och kollade färska spår.

- Och jag gick ganska långt efter spåren i skogen innan jag insåg att spåren kommer också andra vägen. Jag förstod att vargarna är kvar här runt mig. Då kände man en krypande rädsla och det är en av få gånger jag har upplevt att jag kanske varit för dumdristig. Jag sökte mig snabbt tillbaka till bilen.

Visent till Finland?

Föreningen Rewildering Finland grundades i januari i år.

Föreningen vill dels öka mångfalden i den finländska naturen, dels vill man skapa mer utrymme för naturen bland annat genom mångsidiga och stora skyddade områden.

Enligt organisationens hemsida vill man göra den finska naturen vildare och mer fascinerande.

Ett djur som föreningen speciellt talar för är visenten, den europeiska bisonoxen. I dag finns kring 6500 visenter kvar, arten utrotades nästan för omkring 100 år sedan.

Största chansen att se visenterna är i gryningen.
Visenter. Största chansen att se visenterna är i gryningen. Bild: Yle/Daniel Olin Bialowiezaskogen,Visent

Alla visenter som finns kvar i dag härstammar från 18 djur som fanns i djurparker berättar föreningens ordförande Aino Tuominen.

- Det är få djur kvar och de har små områden att leva på. Visenten är värd att skydda och jag hoppas att Finland skulle vara aktivare i frågan, säger Tuominen.

Ryssland och Vitryssland har de största stammarna visenter i dag. Rewilding Finland utreder möjligheten att också ta in visenter till Finland.

- Det verkar som att de kunde klara sig i södra Finland. Vi vill ta reda på mer om det. De lider inte av snö, men frågan är om vår vinter är för lång, säger Tuominen.

Stängsel mot vilda djur?

På samma sätt hoppas Tuominen att man kan utreda om vildhästar kunde tas in i landet.

Föreningen tar inte ställning till frågor om till exempel varg eller björn. Men Tuominen nämner att till exempel vargen kan påverka ekosystemet positivt.

- Om vi skulle ha vildhästar och visenter så förutsätter det också att vi har rovdjur. Då kan vi få en mosaik som ligger nära ursprungsläget, och en mångsidig natur.

Björnarna leker i snön.
Björnarna leker i snön. Bild: Högholmen björnar

Tuominens privata åsikt är att Finland inte har så många vargar jämfört med en del andra europeiska länder som till exempel Italien eller Spanien.

- Om det finns 3000 vargar i Italien så våra drygt etthundra är inte så hemskt mycket.

Ifall vi får visent i Finland räknar Tuominen med att de skulle hållas inom ett inhägnat område, åtminstone till en början.

Tuominen hoppas att folk på landsbygden skulle kunna leva nära med vilda djur utan att det blir fråga om jakt.

- Att det skulle finnas andra lösningar än att ta livet av djuren. Att man till exempel kunde hitta tekniska lösningar så folk tryggt kunde leva sida vid sida med vilda djur.

Hon nämner att länder i Afrika till exempel har satt upp stängsel. Samtidigt säger hon att den finska skogen är uppdelad i små bitar här och där.

För inhägnader skulle det behövas större sammanhängande skyddade områden i till exempel södra Finland.

En orsak att ta in djur som betar är att man på så sätt skulle få mer öppna ängsmarker, enligt Tuominen. Då kunde växter och insekter som trivs där också öka.

Skjuta ur vargflockar

Mattias Kanckos anser att de arter vi nu har ska få finnas i naturen, men talar för att människan måste få reglera populationerna.

- Att släppa det ur händerna och låta naturen sköta sig själv är helt förkastligt. Då blir det för stora problem.

Till exempel anser Kanckos att man borde få skjuta varg också i svenska Österbotten. En eller ett par licenser per vargflock varje år skulle vara en bra linje, enligt honom.

- Genom att ta bort 1-2 individer skulle det också påverka resten av flocken så att de blir mera skygga.

Kanckos berättar att just nu finns 3-5 björnar i ide i Pedersöre.

- Man kan tycka att tre björnar är väl inget. Men det är något vi aldrig tidigare varit med om. År 2008 hittade vi första idet och sedan har det bara ökat.