Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska också Borgå stad förklara sig – tjänster för 700 000 euro köps årligen av Posintra utan konkurrensutsättning

Borgå stadshus
Borgå stadshus Bild: Yle/ Stefan Paavola stadshus,Borgå stadsfullmäktige,borgå stadshus

Det är inte bara Lovisa stad som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har ögonen på. Nu har också Borgå stad fått en uppmaning att förklara sig gällande stadens köp av tjänster från utvecklingsbolaget Posintra.

- Vi har svarat på KKV:s frågor. Borgå har inte heller gjort en konkurrensutsättning, så vi är delvis i samma situation som Lovisa, säger Mikko Österman, Borgå stads jurist.

Situationen i Borgå är ändå inte helt likadan som i Lovisa, utan en del saker är annorlunda, säger han. För det första har Borgå ett ramavtal som gäller redan från 2015.

Det var ganska väntat att KKV börjar utreda också Borgås avtal, eftersom man granskat andra städer som Lovisa― Roope Lenkkeri

Då beslöt man att Borgå stad årligen köper Posintras tjänster för 700 000 euro per år.

Ramavtalet gäller under perioden 2015-2020 och godkändes av fullmäktige den 24 juni 2015. Ramavtalet har inte ändrats sedan dess.

KKV har rätt att granska upphandlingsfrågor först från 2017.

- Det var ganska väntat att KKV börjar utreda också Borgås avtal, eftersom man granskat andra städer som Lovisa. I det här skedet handlar det om informationsbegäran, säger Roope Lenkkeri, tf förvaltningsdirektör.

Borgå stadsjurist Roope Lenkkeri
Roope Lenkkeri. Borgå stadsjurist Roope Lenkkeri Bild: Yle/Carmela Walder kontor

Mikko Österman vill inte ta ställning till om Borgå har förfarit lagstridigt.

- Det är i sista hand en fråga för marknadsdomstolen. Vi köpte i huvudsak forsknings- och utvecklingstjänster, som inte behöver konkurrensutsättas, säger Österman.

Därför gjorde staden bedömningen att en konkurrensutsättning av ramavtalet inte var nödvändig, förklarar han.

Borgå har den 16 februari kommit med sina argument till KKV, och väntar sig ytterligare frågor därifrån.

Det återstår att se om KKV är av samma åsikt som Borgå stad. Lovisas förklaring om köp av tjänster som inte behöver konkurrensutsättas gick inte igenom.

KKV granskar från 2017

Tidigare har det inte funnits en myndighetsövervakning av upphandlingar i kommunerna. Lagen uppdaterades 1.1.2017 och efter det har KKV behörighet att granska fall som berör offentlig upphandling.

Före KKV skötte ingen myndighet uppgiften, utan det handlade i praktiken om att fall granskades i domstol på grund av besvär.

- Till exempel kunde en aktör som förlorat en upphandling till ett annat företag be om en granskning av processen, berättar Österman.

KKV har självmant bett Borgå ge bakgrund gällande sitt förfarande under 2017 och 2018, eftersom deras fullmakt berör den perioden.

Öppen dialog förs, intygar Borgå stad

Österman understryker att Borgå för en öppen dialog med KKV och att man har svarat på samtliga frågor.

- Vi gör dessutom en juridisk analys av 2018, som ska komma till behandling i stadsutvecklingsnämnden den 27 februari. Nämnden får sedan avgöra hur vi går vidare med avtalet med Posintra, säger Österman.

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har tidigare godkänt stadens köp av tjänster från Posintra för 2017. Det serviceavtal man ska godkänna eller förkasta på mötet den 27 februari berör 2018.

Förutom Borgå och Lovisa är Lappträsk, Mörskom och Askola ägarkommuner i Posintra.

Läs också