Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen drabbar samman om underrättelselagarna – ändras grundlagen och hur ska myndigheterna få övervaka oss?

Riksdagen debatterar i dag ny underrättelselagstiftning. Innehållsmässigt väntas den hetaste debatten handla om myndigheternas maktbefogenheter och övervakningen av dem. Sannfinländaras verksamhet blir också intressant.

Det planerade underrättelseombudets och riksdagsutskottets roll tros bli avgörande om övervakningen ska kunna fungera.

En större fråga är i vilken ordning beslutet om att godkänna lagarna fattas. En del av det som föreslås kräver ändring i grundlagen.

Om lagarna ska kunna träda i kraft redan under den här perioden, förutsätter det att behandlingen påskyndas genom att ärendet förklaras brådskande. Det sker i så fall i andra behandlingen med 5/6 majoritet, varefter lagarna kan antas med 2/3 majoritet.

VF säger nej till att förklara ärendet brådskande

Regeringen har upprepade gånger krävt påskyndad behandling. Av partierna har Vänsterförbundet sagt nej.

Under riksdagens öppningsdebatt förra veckan grälade Sannfinländarna och Blå framtid om saken.

Sannfinländarna sade att partiet stöder lagstiftningen, men att grundlagsutskottet är i avgörande roll då beslut fattas om påskyndad behandling.

Juho Eerola (Sannf) sa att man nu försöker fatta förhastade beslut om en sak man kunde ha tagit hand om redan från år 2015.

Regeringen vädjar till Socialdemokraterna

Utrikesminister Timo Soini från Blå framtid röt under debatten till och motiverade regeringens ståndpunkt.

Enligt Soini är underrättelselagarna ytterst viktiga, och de borde snabbt fås i kraft så att hot effektivt kan förebyggas.

Diskussionen fortsätter på tisdag i riksdagen.

Både Timo Soini och inrikesminister Kai Mykkänen från Samlingspartiet har vädjat till det största oppositionspartiet Socialdemokraterna, för att partiet ska vara med och möjliggöra en snabb behandling av lagarna.

Läs mera:

Rättsexperter: Finland på efterkälken gällande öppenhet kring underrättelseverksamhet

Att öppet berätta om underrättelseverksamhetens prioriteringar och budget borde inte vara ett hot för landets säkerhet, säger professor Olli Mäenpää.

Läs mera:

Luddiga kriterier, massövervakning och tortyr - här är farorna med de nya underrättelselagarna

Ska Skyddspolisen få rätt att bryta sig in i din bil eller avläsa din datatrafik utan att någonsin berätta det för dig? Kan jakten på terrorister i själva verket leda till att du åker dit för alkohol- eller mutbrott? Vi listar de öppna och svåra frågorna i de nya underrättelselagarna.