Hoppa till huvudinnehåll

Skolor i Esbo städades av utlänningar utan arbetstillstånd – inspektioner avslöjade brister i städbranschen

Städning av trappa
Under nästan en tredjedel av inspektionerna inom städbranschen i huvudstadsregionen hittades brister. Arkivbild. Städning av trappa Bild: Yle/Maria Wasström städpersonal,Raseborg,Ekenäs

Två skolor i Esbo har städats av utländska städare som saknat rätt att arbeta. Det här kom fram i samband med Regionförvaltningsverkets överraskningsinspektioner inom städbranschen. Inspektionerna avslöjade också misstankar om svart arbetskraft.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fann utländska städare som saknade rätt att arbeta i Finland i två finskspråkiga skolor i Esbo.

Arbetsgivaren, det vill säga städföretaget, har i de här fallen brutit mot utlänningslagen. Enligt lagen ska arbetsgivaren försäkra sig om att utlänningar som anställs eller är anställda har ett sådant uppehållstillstånd som krävs för arbetstagare.

Den som försummar det här gör sig skyldig till utlänningsförseelse.

– Vi anmäler alltid de här fallen till polisen, säger inspektör Niina Ahonen vid arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Sex skolor inspekterades

Rätt att arbeta har den som är medborgare i ett EU- eller EES-land eller har ett giltigt uppehållstillstånd.

Beställaren av arbetet, det vill säga Esbo stad, misstänks inte för något men Niina Ahonen säger att staden informeras om det som kommit fram under inspektionerna.

Sammanlagt gjorde Regionförvaltningsverket inspektioner i sex skolor i Esbo och i två av dem hittades brister. Samma städföretag städar i alla sex skolor där inspektionerna gjordes.

Städningen i skolor i övriga huvudstadsregionen granskades inte.

Brister hittades i 17 fall

Regionförvaltningsverket gjorde i fjol 54 överraskningsinspektioner inom städbranschen i huvudstadsregionen. Bland annat städningen på metrostationerna granskades, men där hittades inga brister.

Brister hittades i 17 fall, varav 6 handlade om avsaknad av arbetstillstånd. Städare i affärer och i restauranger kontrollerades flitigast och där hittades också de flesta felen.

– Det allvarligaste som kom fram var personer som saknade rätt att arbeta och misstankar om svarta löner. I sådana fall väcks misstankar om personerna alls har fått lön och hur mycket, säger Ahonen.

Enligt Ahonen kan misstankar om svart jobb uppstå om arbetstagaren inte kunnat säga namnet på sin arbetsgivare eller om arbetstagaren berättar att hen bara kommit för att hjälpa en kompis.

Lön under miniminivå

Under inspektionerna hittades brister vid utbetalning av löner och tillägg. Städare kunde berätta att deras grundlön är under miniminivå eller att de inte har fått kvällstillägg.

Utgående från det som kom fram under överraskningsinspektionerna har Regionförvaltningsverket fortsatt granska arbetsgivaren och tittat på löner, arbetstider och arbetsvillkor.

Niina Ahonen säger att i samband med inspektionerna inom städbranschen hittades personer som befann sig olovligt i landet. Antalet ökade inte under fjolåret men hon tror att det kan öka i år.

Överraskningsinspektionerna inom städbranschen fortsätter under det här året.