Hoppa till huvudinnehåll

Talmännen skärper reglerna: Riksdagsledamöterna påminns om att inte prata bredvid mun

En mapp med texten "top secret".
En mapp med texten "top secret". hemligheter,hemlighållande, sekretess,sekretess,sekretessbelagt

Samtidigt som spaningslagarna debatteras behandlar riksdagens talmanskonferens ett förslag om att se över sina sekretessregler också i det dagliga arbetet.

Riksdagens talmanskonferens består av de tre talmännen, ett antal tjänstemän och alla utskottsordförandena.

De flesta ärendena handlar om hur man håller ordning och reda på själva riksdagsarbetet.

Till exempel hurdan ton man talar med i plenisalen eller om riksdagsledamot X ska beviljas frånvarotillstånd.

Ett ordningsärende är också sekretessreglerna i utskotten.

De fastställer vilken information man inte får berätta om utanför det egna utskottet.

Utskottsmedlemmar får delikat information

Riksdagsutskotten är de som hör experter i svåra lagstiftningsfrågor och ibland kan experterna berätta mycket delikata saker.

När spaningslagarna stiftats behövs ett underrättelseutskott - och där tror man att andelen delikata ärenden blir många.

Därför ska utgångspunkten vara att de riksdagsledamöter som kommer att sitta i spaningsutskottet inte får berätta något om inte annat bestäms.

Som det är nu får man berätta allt som inte uttryckligen hemligförklarats.

Riksdagsledamot, kom ihåg att inte babbla!

Nu har en arbetsgrupp föreslagit för talmanskonferensen att de andra utskotten också får lite striktare regler.

Det innebär bland annat att man nu tydligt påminner att den som pratar bredvid mun kan hotas med fängelsestraff i de grövsta fallen.

Dessutom ska information som kan skada den nationella säkerheten vara en orsak till att hemligstämpla.

Det förra är bara en sorts förstärkning av nuläget, det senare ett nytt inslag.

Nationell trygghet - vad är det?

I nuläget är det pratförbud på sådan information som betydligt skadar Finlands internationella relationer och kapitalmarknad, information som är affärshemligheter eller information om personers hälsotillstånd eller ekonomiska situation.

Det svåra är att definiera vad som är skadligt för den nationella tryggheten.

I morgon diskuteras förslaget nästa gång i talmanskonferensen.

Om och när man kommit överens om innehållet går sedan förslaget i vanlig ordning till plenum och eventuella utskottsbehandlingar.