Hoppa till huvudinnehåll

Trasslig start för fartygsvarvet i Valkom – två tvister på gång med Lovisa stad

stor varvshall under byggnad.
Hallbygget var i full fart i september 2017. stor varvshall under byggnad. Bild: Yle/ Carmela Walder Lovisa hamn,varvsindustri,skeppsvarv,suomenlahden telakka

Tvisterna handlar om byggnadslovet för den stora varvshallen och om skadestånd för dålig tomtmark.

Varvsverksamheten är redan i gång i hamnen i Valkom.

Suomenlahden Telakka har lyft in det första fartyget i den nästan färdigtbyggda hallen. En hall som enligt Lovisa stads byggnadsinspektör är för högt byggd och därför bryter mot byggnadslovet.

Nu måste Valkom Hall Ab, som till 76 procent ägs av Suomenlahden Telakka och till 24 procent av Lovisa stad, ansöka om undantagslov.

- Tvisterna tar allt för mycket krafter och tid från det väsentliga, att komma i gång för fullt med verksamheten i Valkom, säger Jukka Jaatinen, vd för Suomenlahden Telakka.

Nu jobbar sex personer vid varvet och åtta nyanställningar är på gång.

Terramare bygger kaj i Valkom hamn
Terramare bygger kaj i Valkom hamn Bild: Yle/Carmela Walder Lovisa hamn,kajbygge

På varvsområdet finns Nordens största ”spindelkran”. Den klarar av att lyfta och flytta på upp till 600 ton tunga och 75 meter långa fartyg. För att rymmas in i varvshallen behöver kranen en fri höjd på 17,4 meter.

Beroende på hur takhöjden på hallen mäts, från havsytan eller från marknivå, är den allt mellan 4,9 meter till 1,2 meter för hög.

- Hur man än ser på hallhöjden, så är den för hög och bryter mot byggnadslovet, säger Ralf Sjödahl (SFP). En överskridning är en överskridning.

Själv sitter han samtidigt på två stolar. Dels som styrelseordförande i hallbolaget Valkom Hall, som Lovisa stads representant och dels som ordförande för tekniska nämnden.

Frågan om undantagslovet är uppe till behandling på nämndens möte nästa torsdag.

- Jag kommer förstås att jäva mig, då frågan behandlas och inom några veckor har jag för avsikt att lämna mitt uppdrag i hallbolaget. Min roll att bevaka både stadens och bolagets intressen är inte precis avundsvärd.

Hallbygge i Valkom hamn
Arkivbild från september, Hallbygge i Valkom hamn Bild: Yle/Carmela Walder Lovisa hamn,lyftkranar,hallbygge

Enligt varvet finns det ett muntligt tillstånd till att bygga för högt.

- Jag diskuterade frågan under flera telefonsamtal med den dåvarande byggnadsinspektören, säger Jukka Jaatinen. Han gav oss lov att överskrida bygglovet med 10 procent.

Några skriftliga dokument på det beslutet finns inte.

Trots att Ralf Sjödahl är jävig då frågan behandlas av tekniska nämnden tycker han att ett undantagslov borde beviljas.

Tidigare har varvet inlett en skadeståndsprocess mot Lovisa stad. Enligt varvet var hyrestomten inte i det skick som det påstods i hyresavtalet. Tomtmarken var både instabil att bygga på och nedsmutsad.

- På grund av det blev hela vårt varvsprojekt försenat. Vi tappade några kunder och fick back på en del investeringar, säger vd:n Jukka Jaatinen.

Jurister inkopplade

Nu kräver Valkom Hall Ab staden på nästan en halv miljon euro i skadestånd. Lovisa har anlitat en egen jurist för att ta ställning till skadeståndskravet.

- Bäst vore om juristerna nu skulle börja diskutera sinsemellan, för ingen vinner på att tiden bara går, säger Sjödahl.

Varvet verkade tidigare i Tolkis i Borgå. Flytten till Valkom skedde i hög grad tack vare Lovisa stads initiativ. Trots tvisterna har Jaatinen också gott att säga om Lovisa.

- Vi vill göra business här och sysselsätta Lovisabor. Särskilt utvecklingsdirektören och hamndirektören har vi haft en god kontakt till.

Tidningen Loviisan Sanomat var först med nyheten.

Läs också