Hoppa till huvudinnehåll

Barnombudsmannen i diger rapport: Det går åt fel håll, barnens familjebakgrund betyder allt mer i dagens Finland

Barn leker med legobitar.
Barn leker med legobitar. barn,familj,legobitar,leka

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila varnar för att välfärdsstaten Finland systematiskt har börjat underprestera i fråga om hur man sköter barnens angelägenheter.

Barn- och familjepolitiken i dagens Finland är rörig, splittrad och kortsiktig, slår Kurttila fast i en diger rapport om barnens rättigheter och välbefinnande som Kurttila överlämnade till riksdagen i dag.

Man letar i stället allt mer efter problem hos barnen och familjerna som individer

- Finland måste vakna upp i fråga om sådana allvarliga samhälleliga problem som har betydelse för hur barn och familjer mår. Den sociala och regionala differentieringen är kraftig i Finland. Problemen koncentreras och ackumuleras till ohälsa som sträcker sig över generationer, skriver Kurttila.

Kurttila säger till Yle Uutiset att barn nog identifierar de barn som inte deltar i utflykter eller är med i vardagens aktiviteter på samma sätt som andra.

- En sådan lagstiftning som uttryckligen understryker familjebakgrundens betydelse är inte förenlig med barnens intresse.

"Vi kan inte fatta långsiktiga beslut"

Enligt barnombudsmannen bemöter landet på ett för välfärdsstaten undermåligt sätt problemen som man nog identifierar.

Man försöker lösa problemen genom splittrade projekt och kortsiktiga utvecklingsåtgärder, men de djupgående samhällspolitiska slutsatserna förblir ogjorda - eller de integreras aldrig i den övriga samhällspolitiken.

Kuvassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Barnombudsman Tuomas Kurttila Kuvassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Bild: yle, Taisto Lapila Barnombudsmannen (Finland)

Det faktum att familjeledighetsreformen inte klubbades igenom är ett tecken på att Finland inte klarar av att fatta långsiktiga beslut i familjepolitiken och att reformen var illa beredd, anser Kurttila.
Vi befinner oss i ett tillstånd av oordning som märks som överdimensionerat utvecklingsprat.

Det typiska just nu är att det på kort tid kan fattas kraftigt motsägelsefulla beslut gällande exempelvis tillgången till service och gruppstorleken inom småbarnspedagogiken.

- Vi befinner oss i ett tillstånd av oordning som märks som överdimensionerat utvecklingsprat utan verklig stadge- eller resursstyrning.

Hur de politiska besluten inverkar på barnens välbefinnande utreds också dåligt, konstaterar Kurttila.

Efterlyses: Konkreta mätare på barnpolitikens effekter

I rapporten, som mottogs av riksdagens talman Paula Risikko, granskar barnombudsmannens byrå hur synen på barn förändrats och hur barnpolitiken utvecklats i det område som numera utgör Finland alltsedan 1500-talet.

Fokus ligger på utvecklingen av barnens rättigheter efter 1945 och på hur FN:s konvention om barnens rättigheter förverkligats i finländsk lagstiftning.

Kurttila föreslår att riksdagens slår fast de centrala målen för barnpolitiken samt konkreta mätare för att följa upp hur målen förverkligats.

Barnombudsmannen ger en rapport om rådande läge för barnens rättigheter och välbefinnande en gång per fyra år.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes