Hoppa till huvudinnehåll

Besväret mot valet av Malin Brännkärr till kommundirektör i Kronoby förkastas

Malin Brännkärr
Malin Brännkärr. Malin Brännkärr Bild: Nathalie Lindvall kommundirektör

Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besväret mot att Malin Brännkärr valdes till kommundirektör i Kronoby år 2015. Besväret hade lämnats in av en av de andra sökande, Greger Englund.

Englund konstaterar att saken nu är prövad och att det är allas rätt att besvära sig i ett ärende.

- Jag önskar Malin lycka till med sitt jobb i Kronoby, säger Englund.

Brännkärr: Har en betydelse om man är tf eller ordinarie

Malin Brännkärr är givetvis nöjd.

- Det känns bra att beslutet äntligen kom. De långa behandlingstiderna är ju problematiska, inte bara i det här fallet, säger Brännkärr.

Hon fick vänta i över två år på beslutet men tycker inte att ärendet nämnvärt inverkat på hennes dagliga arbete.

- Men visst har det en betydelse om man är tillförordnad eller ordinarie, kanske framför allt i hur folk ser på en och ens jobb.

Nu får Brännkärr stryka "tf" framför sin titel, om inte någon besvärar sig till Högsta förvaltningsdomstolen.

Hon nämner landskapsreformen och ekonomin som Kronobys stora utmaningar den närmaste framtiden.

Fel, men inte tillräckligt mycket fel

Förvaltningsdomstolen konstaterar att kommunstyrelsen gjorde fel när man beslöt att lediganslå kommundirektörstjänsten redan innan den tidigare kommundirektören hade ansökt om avsked.

Förvaltningsdomstolen anser ändå att felet i förfarandet inte har haft sådan betydelse för slutresultatet i tjänstevalet, att kommunfullmäktiges beslut bara på den grunden borde upphävas.

Enligt domstolens utredning har kommunens förvaltningschef och tillförordnade kommundirektör Inger Bjon den 26.10.2015 deltagit i det tillfälle där samtliga kvarvarande sökanden varit kallade till intervju i närvaro av kommunstyrelse, kommunfullmäktigemedlemmar och ledningsgrupp.

Kronoby kommunfullmäktige.
Kronoby fullmäktige i december 2015. Kronoby kommunfullmäktige. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén kronoby fullmäktige

Enligt kommunstyrelsens utlåtande till förvaltningsdomstolen hade Bjon inte före eller under intervjutillfället gett sitt skriftliga samtycke till att kandidera i valet, vilket Bjon gjorde klockan 19 samma kväll.

Enligt förvaltningsdomstolen har det därför inte förekommit något jäv i samband med kommunfullmäktiges beslut trots att kommunens förvaltningschef och tillförordnade kommundirektör varit med under intervjutillfället.

Två kallades till lämplighetstest

Två av de sökande till kommundirektörstjänsten kallades till lämplighetstest, Malin Brännkärr och Fredrik Näse. Kommunstyrelsen valde att testa dem bland annat på grund att de var de mest obekanta för kommunen. Alla sökande ansågs uppfylla behörighetskraven för tjänsten och kallades till intervju.

Domstolens utredning visar att Englund var bekant för kommunen eftersom han tidigare verkat inom kommunen. Att kommunstyrelsen valt att inte lämplighetstesta bland andra Englund strider enligt domstolen inte mot kravet på en jämlik behandling av sökandena.

Den sammanställning över sökandena som presenterats för fullmäktige hade på förhand skickats till fullmäktigeledamöterna och de hade också möjlighet att ta del av lämplighetstesterna. Därför anser förvaltningsdomstolen att kommunfullmäktiges beslut inte har tillkommit i felaktig ordning.

När Kronoby kommun lediganslog tjänsten som kommundirektör skrev man i annonsen att kommunen sökte en person med bland annat lämplig högskoleexamen, som hade kännedom om offentlig förvaltning, ekonomi och planering. Man förutsatte att de sökande hade utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska.

Kommunen behövde en person som fortsätter att utveckla kommunen och som vill satsa på marknadsföring och näringslivsfrågor. Vidare värdesattes god samarbets- och ledarförmåga.

Vattentornet i Kronoby.
Kronoby. Vattentornet i Kronoby. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén kronoby kommungård,Kronoby

Brännkärr mer meriterad

Domstolen anser att Brännkärr är mera meriterad än Englund. Kommunfullmäktige har inte handlat i strid med de allmänna tjänsteutnämningsgrunderna i grundlagen när fullmäktige utifrån en helhetsbedömning beslöt att välja Brännkärr till tjänsten som kommundirektör.

Förvaltningsdomstolen anser inte att kommunfullmäktige har diskriminerat Englund eller någon annan av de sökande i frågan om kön, ålder eller politisk verksamhet och därför strider fullmäktiges beslut inte heller mot diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen eller i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Besvär mot förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Uppdaterad med Malin Brännkärrs kommentarer

Läs också