Hoppa till huvudinnehåll

Den amerikanske väckelsepredikanten Billy Graham död

Porträtt av den amerikanska evangelisten Billy Graham.
Porträtt av den amerikanska evangelisten Billy Graham. Bild: PETER FOLEY Billy Graham,evangelist

Den amerikanske baptistpastorn och väckelsepredikanten Billy Graham är död. Graham avled i sitt hem i North Carolina i en ålder av 99 år. Graham var utan konkurrens den mest inflytelserike predikanten i USA, och den mest globale.

Genom sina predikoresor, "korståg", och sina radio- och TV-framträdanden kom han för världen att bli inkarnationen av amerikansk kristendom.

Graham såg som sin livsuppgift "att hjälpa människor att hitta ett personligt förhållande med Gud". Det är naturligtvis svårt att ge några exakta siffor, men enligt en uppgift nådde han under sin nästan 70-åriga bana 2,2 miljarder människor (då medräknas givetvis radio- och TV-framträdandena) med sitt enkla och raka budskap om Bibelns ofelbarhet, syndens fördärv och betydelsen av omvändelse och bön.

Han kryddade sin framställning med anekdoter och egna upplevelser, och fick genom åren 3,2 miljoner människor att "ta emot Jesus Kristus som sin frälsare", som hans egen kampanjorganisation Billy Graham Crusades uttrycker det.

Blev frälst som 16-åring

William Franklin Graham Jr. föddes den 7 november 1918 på en mjölkfarm nära Charlotte i North Carolina. Hans familj var presbyterianer av skotsk härkomst.

Graham uppgav själv att han blev frälst 1934 vid 16 års ålder. Efter studier i teologi ordinerades han 1939 till pastor i Southern Baptist Convention.

Flera faktorer förklarar Grahams exempellösa framgång. Han var en av de första evangelisterna som utnyttjade radio och TV-mediet. Han tog också avstånd från sekterismen inom amerikansk fundamentalism, och sökte samarbete med kristna i olika samfund och med olika traditioner.

Därtill kan man inte bortse från att han framträdde i rätt ögonblick, i kalla krigets och atombombsskräckens epok.

Hans första stora väckelskampanj hösten 1949 i Los Angeles inleddes bara ett par dagar efter att Sovjetunionen sprängt sin första atombomb. Graham blev inspirerad: "Kommunismen är en religion styrd av Djävulen själv ... Kommunismen är mot Gud, mot Kristus, mot Bibeln, mot all religion ..."

Det var ett budskap som gick hem. Kampanjen i Los Angeles hade planerats räcka tre veckor, men fick förlängas till åtta.

Predikoresorna gjorde Billy Graham världsberömd

Under de följande decennierna kom Graham att bli en världskändis tack vare sina predikoresor, "korståg", som företogs till alla delar av världen. 1954 besökte han för första gången Europa, inklusive Finland.

1984 gjorde han en turné i Sovjetunionen och talade i Tallinn, Leningrad och Moskva, 1988 predikade han för första gången i Kina. Totalt besökte Graham 185 länder och territorier i alla sex världsdelar.

En ännu större publik nådde han genom sina TV- och radioprogram, tidskrifter och böcker.

God vän med Martin Luther King

På hemmaplan i USA tog Graham tidigt ställning mot rasdiskrimineringen. Under ett segregerat kampanjmöte år 1953 rev han personligen ner de rep som delade in publiken efter hudfärg.

Han blev god vän med medborgarrättsrörelsens ledare Martin Luther King, och 1957 höll de båda predikanterna en gemensam serie möten i New York. King ansåg själv att Graham genom sin förkunnelse hade en nyckelroll då det gällde att överbrygga klyftan mellan vita och svarta i Sydstaterna.

Å andra sidan fortsatte Graham konsekvent att predika mot kommunismen som kristendomens fiende, ett budskap som han också framförde under sina besök hos USA:s styrkor i Vietnam. Han var även en avgjord motståndare till homosexualitet och aborter.

En rad presidenter från Harry S. Truman till Barack Obama kom att anlita Graham som andlig rådgivare och själasörjare, men det är inte helt klart hur stort hans inflytande var hos de olika statscheferna. Åtminstone George W. Bush har förklarat att Graham hjälpte honom att "fatta avgörandet för Kristus".

Beredde mark för den konservativa kristendomens återkomst i politiken

Den nyevangelism som Graham företrädde beredde marken för den konservativa kristendomens återkomst i amerikansk politik på 1980-talet.

Själv avstod Graham från att ansluta sig till Jerry Falwells "Moral Majority"-rörelse, han menade att evangelister inte kan identifiera sig alltför mycket med enskilda politiker eller partier.

Graham fanns regelbundet på Gallups lista över USA:s mest beundrade personer. 1996 tilldelades han kongressens guldmedalj, den högsta utmärkelse en civilperson i USA kan få.

På grund av hälsoproblem, Parkinsons sjukdom och prostatacancer bland annat, trappade Graham under början av 2000-talet gradvis ner sin verksamhet. Sitt sista egentliga "korståg" höll han 2005, och inför sin 95-årsdag hösten 2013 släppte han en sista prediko-DVD med titeln My Hope America.

Billy Grahams hustru sedan 1943, Ruth McCue Bell, avled 2007. Parets fem barn har alla på olika vis följt i sin fars fotspår; sonen Franklin Graham är ledare för Billy Graham Evangelistic Association.

Två besök i Finland

Graham besökte Finland två gånger. Hans första besök var i juni 1954, då han genomförde en två månader lång resa i flera europeiska länder.

Redan då var hans namn välkänt hos oss - flera tusen människor hade samlats vid Olympiakajen för att välkomna Graham, som anlände med båt från Stockholm.

Mötet på Olympiastadion var den dittills största religiösa tillställningen i Finland. 28 000 människor kom för att lyssna på honom.

Billy Graham talar på Olympiastadion i Helsingfors den 25 augusti 1987.
Billy Graham talar på Olympiastadion i Helsingfors den 25 augusti 1987. Billy Graham talar på Olympiastadion i Helsingfors den 25 augusti 1987. Bild: Lehtikuva Billy Graham

I augusti 1987 återvände Graham till Finland, och talade på Olympiastadion sex kvällar i sträck. Evenemanget Missio Helsinki hade ordnats av en rad fria samfund tillsammans med evangelisk-lutherska kyrkans församlingar landet runt.

Totalt samlade han 183 000 åhörare under dessa sex dagar.