Hoppa till huvudinnehåll

Globala affärsjättar minskar på flygandet - en fråga om klimat, pengar och image

Flygande flygplan underifrån.
Flygande flygplan underifrån. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle flygplan,luftfart,trafikflyg

Att ta flyget fram och tillbaka för möten som lika gärna kunde skötas på distans är onödigt och kan begränsas. Det anser allt fler företag som inför program och regler för att minska flygandet.

- Fler och fler företag har olika miljöprogram som sätter en viss press på andra inom samma industri att bli en god företagsmässig medborgare som drar sitt strå till stacken, säger Nikodemus Solitander som är forskare och direktör för
Institutet för samhällsansvar på Hanken i Helsingfors.

Nikodemus Solitander, forskare i företagsansvar vid Hanken
Nikodemus Solitander Nikodemus Solitander, forskare i företagsansvar vid Hanken nikodemus solitander

Trenden är tydlig, säger Solitander som märker det här i sin forskning om företagens samhällsansvar.

Jämfört med till exempel Sverige ligger Finland lite efter, men jämfört med många andra länder ligger Finland i framkanten.

Klimatavtalen betonar företagens ansvar allt mer― Nikodemus Solitander, Hanken

I Agenda 2030, och i FN:s klimatmål betonas företagens ansvar allt mer.

Hur affärsvärlden tar det här ansvaret varierar. Det handlar inte enbart om flyg, men att begränsa just flygandet är ett relativt enkelt sätt att göra något som känns konkret.

Många arbetstagare vittnar om i synnerhet korta flygresor som känns onödiga för möten som med modern videoteknik kunde skötas på distans.

Extra utgift för flygresor

Den globala mjukvarujätten Microsoft har infört så kallad intern koldioxidskatt.

För varje flygresa som görs betalar den enskilda affärsenheten en extra intern avgift, en slags skatt. Den uppbärs också för andra verksamheter som leder till koldioxidutsläpp, inte bara flyg.

- Den syns inte utåt men den påverkar hur lönsamma våra olika businessenheter är och det gör nog att alla tänker efter hur mycket man egentligen behöver flyga, säger Max Mickelsson som är direktör för samhällsrelationer vid Microsoft Finland.

Max Mickelsson.
Max Mickelsson, Microsoft Finland Max Mickelsson. Bild: Paula Kukkonen Microsoft,max mickelsson

Pengarna som kommer in via skatten använder Microsoft till att investera i grön energi.

Bland annat de enorma datacentralerna som driver företagets olika molntjänster är mycket energikrävande.

På så sätt bildas ett kretslopp där skatten för utsläppen betalar för förnybar energi och i slutändan är Microsoft därmed koldioxidneutralt.

Sedan 2007 har Microsoft minskat sitt flygande med tio procent. Det är främst interna möten som sköts på distans. Till kunder och partners runt om i världen flygs det fortfarande.

Det är inte bara Microsoft som uppbär en intern koldioxidskatt.
Enligt tidningen The Economist är det här en växande trend och fler än 1400 företag har skatten eller står i beråd att införa den.

Inte bara image

- Vi räknar med att det är en lönsam affär att vara klimatneutrala, det är inte bara en image-grej, i synnerhet eftersom datacentralerna konsumerar enorma mängder energi, säger Max Mickelsson på Microsoft.

Wärtsilä är ett annat exempel på ett världsomspännande företag som begränsar flygandet. Bolaget har ingen intern skatt men har strikta flygregler.

Varje dag hålls det på Wärtsilä 1900 skype-möten i sammanlagt 41 länder.

Helsingfors-Vanda flygplats.
Helsingfors-Vanda flygplats. Bild: Finavia Helsingfors-Vanda flygplats,flygplatser,flygterminal,turism,resenärer

Ser företagen ett ekonomiskt värde i att lyfta fram sina värderingar, Nikodemus Solitander på Hanken?

- Allt avfall som ett företag producerar är egentligen ett ekonomiskt svinn. Kan man skapa ett system i företag där systemet är totalt slutet finns här en otroligt stark ekonomisk logik för att minimera utsläppen, säger Solitander.

Vissa bolag ser på frågan på längre sikt och investerar redan nu i sådan teknik som till exempel EU kräver om kanske tio år, medan andra tänker mera kortsiktigt.

En del företag stärker sitt varumärke och anseende genom miljöåtgärder.

- Men om jag ska generalisera är det nog ändå ekonomiska argument som driver de här besluten, säger Nikodemus Solitander.