Hoppa till huvudinnehåll

Åklagaren om dödsskjutningen i Syndalen: Straffen borde nå högre upp i försvarets hierarki

Syndalen
Syndalen Bild: YLE / Christoffer Westerlund syndalen

Behandlingen av dödsskjutningen på försvarets övningsområde i Syndalen i Hangö fortsätter nu i hovrätten.

Fyra besvär har lämnats in till hovrätten.

De som vill ha strängare straff är åklagaren samt den avlidna officerselevens anhöriga.

De som vill att åtalen förkastas eller brottsrubrikerna lindras är de två officerare som tingsrätten dömde.

Officerseleven som avfyrade det dödliga skottet överklagar inte sin dom.

Åklagaren: Ledarna för mörkerskjutningen handlade som tidigare trots kända risker

Det handlar om ett fall där en officerselev dog i samband med en skjutövning i mörker i Syndalen i december 2015.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet då det har kommit fram att deltagarnas hjälmar i mörkret kunde misstas för måltavlor.

Fyra personer står och pratar.
Ledarnas ansvar bör lyftas upp, anser åklagaren. Fyra personer står och pratar. Bild: Petra Thilman / Yle åtal,rättegång,Raseborg,västra nylands tingsrätt

Åklagaren anser att ledarna för mörkerskjutningen handlade precis som tidigare trots kända risker.

De borde ha tagit riskerna på allvar, säger åklagaren i sitt besvär över tingsrättens dom.

Åklagaren: Nu behövs en klar markering i ansvarsfrågan

Åklagaren tycker att också hela skjutövningens ledare borde få ett straff.

Det är ytterst viktigt att få hovrättens syn på vilken roll skjutövningens ledare hade, säger åklagaren.

Tingsrätten förkastade åtalen mot honom.

Strängare straff för dömda officerare

Tingsrätten dömde i december de två officerare, skjutningens ledare och eldverksamhetens övervakare, som ledde skjutövningen för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet och för dödsvållande.

Åklagaren vill att också deras straff på den ena punkten blir för ett mera allvarligt brott. De ska dömas för tjänstgöringsbrott i stället för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet.

Den tredje dömda var officerseleven som fick det lindrigaste straffet.

Anhöriga vill också se strängare straff

Åklagaren är inte den enda som är missnöjd med tingsrättens dom.

Den avlidna officerselevens anhöriga är på samma linje som åklagaren och kräver straff för hela skjutningens ledare samt strängare straff för de två dömda officerarna.

Dömda officerare: Det var helt oförutsägbart

De två dömda officerarna, skjutningens ledare och eldverksamhetens övervakare, har också överklagat domen.

Två skyltar, den ena är karta över Syndalens övningsområde och den andra en skylt där det står - militärområde - tillträde utan tillstånd vid laga påföljd förbjuden.
Syndalens övningsområde i Hangö. Två skyltar, den ena är karta över Syndalens övningsområde och den andra en skylt där det står - militärområde - tillträde utan tillstånd vid laga påföljd förbjuden. Bild: Petra Thilman / Yle Syndalen,Hangö,Hangö udd,Finlands försvarsmakt,försvarsmakten,militärområden,Västnyland

De tycker att de inte har gjort sig skyldiga till något brott utan följt alla regler som finns för likadana skjutningar.

De tycker det var omöjligt att hindra olyckan eftersom alla visste hur de skulle agera rätt vid övningen.

Det gick enligt dem inte att förutse att officerseleven skulle avfyra det skott som dödade en annan officerselev.

Det är ännu inte klart när Helsingfors hovrätt kommer med beslut i fallet.